Esenciální olej Artemisia arborescens – Pelyněk stromovitý

ze severozápadního Pacifiku: s vysokým obsahem chamazulenu, nízkým obsahem thujonu, s možností aplikace na pleť

Dr. Robert Pappas & Sylla Sheppard-Hanger

http://essentialoils.org/knowledge-center/educational/publications/a-arb...

Přeložila Česká aromaterapeutická společnost

Úvod k čeledi Artemisia:
Artemisia (pelyňkovité) je poměrně rozsáhlý rod v rámci čeledi Asteraceae – hvězdnicovité (Compositae, složnokvěté), kde je známo více jak 200 druhů, které se většinou vyskytují v suchých oblastech. Vždy je nacházíme jako malé voňavé keře, polokeře nebo byliny a patří mezi nesklízenější esenciální oleje. Některé z těchto olejů se užívají v parfumerii a lékařství (například jako hlístopudný prostředek, stimulant), zatímco listy některých druhů se užívají jako byliny v kulinářství. Rostliny jako takové jsou oblíbené mezi zahrádkáři, protože tvoří kultivované ornamenty.

Některé z druhů, z kterých se získává esenciální olej, jsou zde v tabulce:

Historicky
Artemisia arborescens Pelyněk stromovitý je morfologicky velmi různorodý druh (nebo směs druhů) s šedivo-zelenými až stříbrnými listy. Původem je z různých stanovišť Středozemního regionu, kde se vyskytuje jako keř ve výšce až jednoho metru. Podle oblíbeného folkloru byl rozšířen Maurskými nájezdníky a templářskými rytíři za doby křižáckých výprav.

Kolonie A. arborescens na Evropských březích a Středozemních ostrovech zřejmě pochází ze severní Afriky nebo Středního Východu. Většina členů tohoto druhu velmi silně voní. Některé verze nebo kultivary se pěstují v anglických zahradách a takové bude těžké botanicky klasifikovat, protože hodně jich má podobné charakteristiky.

Variety druhu Artemisia
NCCPG sbírka Artemisia [x] uznává v současné době tyto varianty “arborescens”:

Jmenované kultivary: Brass Band, Faith Raven, Porquerolles, Powis Castle; a další verze: “Crete”, Hort, Barcelona, Madrid, Oldenburg.

Profilování dle výparů se provádělo u Brass Band, Faith Raven a Powis Castle a všechny si byly podobné kompozicí. Prominentní složkou je thujon, nicméně chromatogram se od A. absinthium lišil. Twibell má za to, že profilování dle výparů poskytuje stálý vědecký záznam vůně těchto rostlin a dá se použít jako pomocník při taxonomické determinaci nebo diskriminaci. [xii]

Další metody pro klasifikaci
Barberlo, a kol. (1991) zkombinoval metody termické desorpce a kapilární GC a úspěšně tak rozřešil varianty Artemisia. Užití masových spektrálních dat poskytlo pomoc při identifikování zajímavých složek. Tento článek jasně ukazuje, že kultivar Powis castle má zřejmě společné předky s dalšími dvěma podobnými kultivary (Brass Band a Faith Raven), původně z Řecka. Nicméně je nepravděpodobné, že je to hybrid A. absinthium a A. arborescens. [xii]

Tucker a kol., 1993 říká, že když vysvětlujeme dědičnost esenciálních složek v rodě Artemisia, esnciální olej Powis Castle nekontraindikuje domnělý původ z A. Absinthium x A. arborescens. [xiii]

Objevilo se několik analýz A. arborescens, ale jen dvě byly charakterizovány: typ s vysokým obsahem chamazulenu a typ s vysokým obsahem β-thujonu (Codignola, 1984.) [xiv]

Popis vůně:
Marocký typ s vysokým obsahem thujonu: tmavě modrý až modročerný olej s charakteristickým odérem, silným, mátovým a dřevitým, s jistým tónem jako by mléčné noty. V suchém stavu je krémově ovocný s náznaky ovocné noty (téměř jako meruňka, malina).

Typ Severozápadního Pacificku s vysokým obsahem chamazulenu: na rozdíl od thujonového typu tento tmavě modročerný olej nemá thujonový charakter, ale je mírně sladký, mírně mátový, nejdříve po pěti minutách začne být ještě více, trochu připomíná olej z kořene anděliky. Je tam také náznak ovocnosti. V usušeném stavu je mátový, ovocně-meruňkový, sladký s charakterem čerstvých tabákových listů. Ve srovnání s normálním typem vyznívá dřevitěji a mýdlověji .[xv]

Dějiny
Olej probíraný v tomto článku pochází od Georga Sturtze - výrobce, který strávil roky experimentováním s produkováním tohoto oleje v Oregonu. Tato rostlina byla pravděpodobně představena světu právě jedním pěstitelem z Oregonu asi před 10 lety. Tou dobou se Sturtz věnoval tomu, aby zjistil,  jaký je potenciál pro produkci. Po většinu svého života hledal užití pro původní rostliny Severozápadu. Také sbíral mnoho aromatických rostlin z jiných částí světa. Začal se zajímat o čeleď Artemisia po přečtení doktorandské práce před dvaceti lety. Divil se, jak málo se o této čeledi v Americe ví a hlavně na Severozápadě a začal studovat, pěstovat a destilovat rostliny, které nasbíral, aby zjistil, jak se dají využít. A. arborescens jako některé další Artemisie, vykazuje v oleji azuleny různého druhu. A.arborescens má nejvyšší množství chamazulenu ze všech známých esenciálních olejů.

Habitat rostliny
Rostlina je na severozápadě USA odolná jen během zim s velmi mírnými teplotami, jinak se musí znovu vysazovat jako letnička každý rok, což je nákladné. Výše zmíněný pěstitel měl rostliny ve skleníku, protože tato rostlina nevydrží v klimatech, kde teploty klesnou hodně pod bod mrazu. Vlhkost a zima ji obvykle rychle zabijí. Rostlina se množí zaštipováním konečků. Rostlina je uznávaná univerzitním herbářem druhů rostlin Evropy.

Výnosnost
Výnos oleje je docela nízký, něco kolem 0,3%. Olej je obtížné izolovat, protože některé frakce jsou těžší než voda, což vyžaduje speciální techniky, které olej dávají dohromady. Také se dá zkusit ovlivnit hustotu vody.

Na jaře roku 1999 byl učiněn pokus, kdy se přibližně 700 kultivovaných rostlin sklízelo, což dalo celkový výnos 280 g. Sezona byla chladnější než obvykle a výnos dalších esenciálních olejů byl také nižší o 15-20%. Vypočítal, že výnos na jeden akr je kolem 10 až 12 liber. Cena by se musela pohybovat kolem 1000 USD/, aby to bylo v současných podmínkách ekonomicky schůdné. Rostliny se sklízejí na konci sezóny, asi v polovině října.

Chemie

Obsah azulenu
Obsah azulenu se může sezonu od sezony lišit, v posledním roce dosáhl rekordních výšek asi 40%. Chemické informace předešlých destilací severozápadního typu oleje se dají najít v článku JEOR z roku 1993. Porovnání chemických vzorků typu s vysokým obsahem thujonu a typu s vysokým obsahem chamazulenu najdete dole.

Porovnání marockého a amerického A. Arborescens oleje

Diskuze
Severozápadní typ vykazuje nejen 20krát vyšší hladinu chamazulenu oproti marockému typu, ale také nemá žádné zjistitelné množství thujonu, což je z hlediska toxicity jistě zajímavé. Navíc obsahuje severozápadní typ relativně vysoké množství neidentifikovatelného diterpenu. Diterpeny, pokud jsou přítomny, se jen zřídka nacházejí ve větším než 1% množství esenciálního oleje. Ať už tento diterpen má anebo nemá potencionální terapeutické účinky, zůstává předmětem dalšího výzkumu.

Co se týká obsahu chamazulenu, který se typicky pohybuje mezi 30-40%, je severozápadní typ A.arborescens na vrcholu žebříčku ze všech známých olejů, které obsahují chamazulen. Tabulka dole ukazuje srovnání tohoto oleje s ostatními oleji, kde je primární složkou chamazulen.

Srovnání olejů, kde je primární složkou chamazulen

Účinky a účinnost
Esenciální oleje, které obsahují chamazulen, jsou v terapeutickém užití důležité díky svým radikálním čistícím schopnostem. Zajímavý průzkum na toto téma provedl Rekka E.A. (1996), který zkoumal roli chamazulenu v in vitro experimentech, kdy používal systém železo(II)-kyselina askorbová k vygenerování hydroxylových radikálů tím, že způsobil peroxidaci membrány lipidů v jaterních mikrozomech. Vyšlo najevo, že chamazulen je potencionální rozpouštěč hydroxylových radikálů a že dokáže účinně inhibovat peroxidaci lipidů. [xvi] schopnost chamazulenu radikálního čištění je to, co si myslíme, že stojí za jeho schopností uklidňovat zánětlivé stavy pokožky.

Artemisia arborescens má slabé antibakteriální účinky až na působení vůči Clostridium sporogenes, které se testovalo testem 25 bakterií.[xvii]

Stavy pokožky mohou zahrnovat: popáleniny, citlivou pokožku, akné, keratózu, pokožku spálenou sluncem, zánětlivost a infekce kůže (Ikan a kol. (1993); U netestovaného oleje se vyhněte užití na citlivou a poškozenou pokožku.

Při dýchacích potížích, inhalace mohou pomoci při bronchitidě, astmatické i katarální, při kašli, při ucpání dutin.

Praktické užití: tento autor (SSH) použil olej úspěšně při
·         Zánětech kůže včetně ošetření před a po ozařování (ve formě obkladu a jako sprej); popálení sluncem (sprej)
·         Místní ošetření zánětlivé a citlivé pokožky (5%) a při chirurgických jizvách (smíchané 1:1 s Helichrysum italicum, 5% formulace v štěpeném kokosovém oleji
·         Inhalace při dýchacích infekcích a zánětu dutin (viz dole)
·         Místní ošetření dutin (5%) (směs s tea tree a mátou 2:10:2)

Typické aromaterapeutické užití A.arborescens zahrnuje: protizánětlivé, protialergické (Penoel), antihistaminické, antikatarální, choleretické, mukolytické (Sheppard Hanger, 1995)

Závěr: protože tento olej neprošel žádným formálním testováním na bezpečnost, je dobré se mu vyhýbat v těhotenství a u dětí. Ale zdá se, že je bezpečnější než ostatní Artemisia arborescens oleje, protože obsah thujonu je zanedbatelný. Tyto oleje by byly spíše v mírně toxické kategorii. Thujon, který může být docela toxický, se vyskytuje ve dvou isometrických formách - ve formě a, která je o mnoho více toxická, než forma b. Tento olej má zanedbatelné množství obojího.

Odkazy
[i] Sheppard-Hanger, S. The Aromatherapy Practitioner Reference Manual, 1995.

[ii] Watt M.J., Beyer-Brandwijk ,The medicinal & poisonous plants of Southern & Eastern Africa, p199-202 pub. Livingstone London (1976)

[iii] Gundidza M “Anti-fungal activity of essential oil from Artemisia afra Jacq.” Cetr. Afr. J. Med 1993 39(7) 140-2.

[iv] Kucera, M. Pharmazie 11 (9): 604-09 (1956).

[v] Yashphe J et al “Anti-bacterial activity of Artemisia herba-alba” J. Pharm Sci 1979 68(7) 924-5

[vi] Thakur R.S. & Misra L.N. (1989) “Essential oils of India Artemisia” 11th Intl. Congress of Essential Oils, Fragrances & Flavours 12-16 Nov 1989 New Delhi, India Proceedings pub Aspect Publishing, London 1990 Vol 4 p127-135.

[vii] Singh, A., V.K.Kaul, V.P.Malrajan, A.Singh, I.N. Imsra, R.S. Thakur and A. Husain Indian J. Pharm Sci. (5 137-38 (1986)

[viii] Thapa, R.K., et al, Indian J. Pharm 30:283 (1968)

[ix] Mabberly, D.J. The Plant-Book, A portable dictionary of the higher plants, Cambridge University Press, 1993.

[x] Dr. John D. Twibell, Elsworth Herbs, 31 Smith Street, Elsworth, Cambridge, CB3 8HY

[xi] Twibell,J. D. “Plant Identification from Vapour analysis - A short study of Artemisia arborescens varieties”, fax from author, 1999.

[xii] Barberlo, J., Twibell, J. “Chemotaxonomy of Plant Species using Headspace Sampling, Thermal Desorption and Capillary GC, Journal of High Resolution Chromatography, 1991.Dr. Alfred Huethig Publ.

[xiii] Tucker, A.O., Maciarello, M.J., Sturtz, G. “The Essential Oils of Artemisia “Powis Castle” and its Putative Parents, A. absinthium and A. arborescens, J. Essent.Oil Res., 5, 239-242 (May/Jun 1993)

[xiv] A. Codignola, L’huile essential de Artemisia arborescens L spontanee en Italie et cultivge au Maroc, Allionia, 26, 89-95 (1984).

[xv] Tony Burfield private communication: snipped extract with permission from forthcoming book: The Odour Profiling of Essential Oils to be published in 2000, by Atlantic Institute of Aromatherapy.

[xvi] Rekka E.A., Kourounakis A.P., Kourounakis P.N. (1996) Res.Com. Mol. Parmacol. 92(3): 361-364

[xvii] Ikan R, Deans SG, Vavid U, (1993) “Antibacterial, antifungal and antioxidant properties of five essential oils from Israel.”, Programme Abstracts, 24th Int Symp Esent Oils.

© 2013 Essential Oil University