ESENCIÁLNÍ OLEJE A HYPERTENZE - EXISTUJE ZDE PROBLÉM?


Robert Tisserand

Zdroj: http://roberttisserand.com/articles/Essentialoilsandhypertension.pdf

Tento článek je publikován pro Českou aromaterapeutickou společnost se svolením autora.
Přeložila Česká aromaterapeutická společnost

Shrnutí
Mnoho aromaterapeutických knih a kurzů a škol uvádí esenciální oleje, které jsou kontraindikované pro lidi s vysokým krevním tlakem. Patří mezi ně máta, eukalyptus, černý pepř, borovice a mnoho dalších. Francouzská kniha Jeana Valneta z roku 1964 zmiňuje jako hypertenzní yzop, rozmarýn, šalvěj a tymiánový olej. Nicméně bližší prozkoumání původní studie z roku 1940 odhaluje, že pokud něco, tak tyto oleje krevní tlak redukují. U ostatních esenciálních olejů záleží účinek žilního tonu na tom, jak se oleje aplikují, zda se vetřou do kůže, inhalují nebo je přijmeme s potravou. Momentálně neexistuje žádný pádný důkaz, že by bylo nebezpečné používat jakýkoli olej při vysokém krevním tlaku.

Úvod
Žijeme v době naléhavé touhy po klinických důkazech, že alternativní způsoby léčby jako aromaterapie, jsou účinné.  To je rozumné očekávání. Stejně tak, pokud se vyskytne tvrzení, že některý esenciální olej je v určitém kontextu nebezpečný, mělo by takové tvrzení podloženo pádným důkazem.  Žijeme také v době, kdy se užití a dostupnost esenciálních olejů legislativně eskaluje (některé z nich se skutečně nezakládají na pádných důkazech) a nemá smysl ještě do ohně přilévat tím, že dovolíme omezení, která by se zakládala spíše na strachu z legislativy než na faktických důkazech.

Krevní tlak
Mnoho aromaterapeutických knih a tréninkových kurzů a škol má na seznamu esenciální oleje, které jsou kontraindikovány pro lidi a vysokým krevním tlakem, ale původ takových informací je těžko dohledatelný. I když zde existuje jistý konsensus, tak se seznam kontraindikovaných olejů v různých pramenech liší. Pokud vím, tak nikdy nebyl publikován žádný obsažný přehled esenciálních olejů v souvislosti s vysokým krevním tlakem.

Krevní tlak (KT) se během dne mění a může se měnit s náladou, druhem vykonávané činnosti a pozicí těla. Nicméně trvale vysoký KT je problém, protože může vést ke kardiovaskulárním a/nebo ledvinovým onemocněním. U jedinců s vysokým krevním tlakem nejsou malé fluktuace škodlivé, ale delší mírná zvýšení mohou být škodlivá, hlavně pokud se objevují pravidelně. Kouření, špatná strava, obezita a nedostatek pohybu k takovým zvýšením mohou přispívat. Esenciální olej, který způsobuje neustálý, mírný vzestup KT je tedy potenciálním prolémem pro někoho s hypertenzí.

Tabulka: vybrané webové stránky a kontraindikované esenciální oleje při vysokém krevním tlaku

rozmarýn, šalvěj, tymián, yzop
http://www.naturaltherapyinfo.com/aromatherapy/ailments.htm
http://www.allthingszen.com/aromatherapy.php
www.uklupus.co.uk/aroma.html

rozmarýn, šalvěj, tymián, borovice
http://www.herbalfitness.com
http://www.aromatherapy-at-home.com/Essential-oils-high-blood-pressure.html

rozmarýn, šalvěj, tymián, borovice, yzop
http://www.serenearomatherapy.com/aromatherapy-contraindications.html

rozmarýn, šalvěj, tymián, borovice, yzop, máta
http://www.thewolfeclinic.com/usingoils.html

rozmarýn, tymián, yzop, eukalyptus, kafr
www.austinholistic.com/articles/pdf/SD001.pdf

rozmarýn, šalvěj, tymián, eukalyptus, cypřiš, zázvor, růže
http://www.holisticshop.co.uk/articles/essential-oils-guide

Tabulka ukazuje osm esenciálních olejů, které jsou na seznamu jako kontraindikované při hypertenzi ve vybraných aromaterapeutických textech za posledních 40 let. Je zde vidět jistá tendence opakovat, co už řekli jiní, očividně bez ověření si platnosti dané informace. Esenciální oleje vypsané v Tabulce byly vybrány z různých webových stránek v lednu 2010. Seřadil jsem je, abych zde ukázal vývoj. Pokud si například zadáte do internetového vyhledávače „borovice“ nebo „zázvor“ a „vysoký krevní tlak“, dozvíte se, že obě tyhle rostliny se aktivně používají k snižování KT.  Nemám tedy tušení, jak se cypřiš, zázvor a růže na výše zmíněný seznam dostaly. Taky mě překvapilo vidět tam borovicový olej, dokud jsem neviděl tohle:

„U některých olejů existuje kontraindikace v případech vysokého krevního tlaku. Běžně mezi nimi najdeme yzop, rozmarýn, šalvěj, tymián a eukalyptus, ale jakýkoli stimulující olej jako například borovice by tam také patřil. Při nedostatku kritických studií s vědeckým přehledem je moudré být raději opatrnější a vyhnout se stimulujícím olejům v případě chronického vysokého krevního tlaku.“ http://www.auracacia.com/asktheexperts/?p=89

Pokud stimulující oleje mohou zvýšovat  KT, pak potřebujeme vědět, které to jsou. Velmi málo esenciálních olejů nebo jejich složek stimuluje centrální nervový systém (CNS), ale některé zvyšují bdělost přes autonomní nervový systém (ANS). Inhalovaný mátový olej například zvyšuj bdělost ale proto si není třeba myslet, že zvyšuje KT a hlavně místně aplikovaný mentol redukuje KT. Takže pokud zde existuje souvislost se stimulací, není jednoznačná.

Pojďme zpátky do roku 1964 a podívejme se, zda je možné se dopátrat, jak jak tento zmatek vznikl.

Čtyři „ Valnetovy oleje“
Esenciální oleje nejběžněji citované v aromaterapeutických textech jako kontraindikované při hypertenzi jsou yzop, rozmarýn, šalvěj a tymián (viz Tabulka). Zdá se, že původem této informace je Valnet (1990), poprvé publikovaný ve francoužštině v roce 1964. V tomto textu jsou to právě tyto čtyři esenciální oleje, o kterých se tvrdí, že zvyšují krevní tlak a Valnet dává v každém z případů stejné reference. Jedna je Caujolle and Franck (1944), ale ta je chybná, neboť tato přednáška se zabývá pouze levandulí, lavandinem a levandulí spajk.  Dalším odkazem je přednáška R.Cazala , vydaná v roce 1944, ale já jsem tu přednášku nikde nenašel. Takže jeden odkaz nesprávný a druhý pochybný. Dole ovšem vidíte infromace, které se mi podařilo najít.

Tabulka“ Esenciální oleje, které jsou v aromaterapeutických textech uváděny jako krevní tlak zvyšující“

Battaglia 1997 p295, Davis 1999 p153, Edwards 1999 p66, Franchomme and Pénöel 1990 p374, Hoare 2010 p217, Pitman 2004 p343, Valnet 1964 p220, 260, 272, 288

Když byl psům podáván alkohol nasycený šalvějovým olejem  1g/kg  tělesné hmotnosti, nebyl zaznamenán žádný nárůst krevního tlaku, dokonce byl v některých případech zaznamenán pokles (Caujolle and Franck 1945a). Podobně způsobil vodo-alkoholový roztok šalvěje mírný, ale dlouhodobější hypotenzní efekt u koček (Todorov a kol. 1984). Hypotenzní účinky u tymiánového oleje byly zaznamenány v jedné ruské studii (Kulieva 1980). Souvisí to s blokováním vápníkových kanálů (a tedy hypotenzním) působením hlavních složek thymolu a karvakrolu (Magyar a kol. 2004). Intravenózně podávaný  karvakrol u krys působí hypotenzně (Aydin a kol. 2007) a místně podávaný thymol působí na králíky hypotenzně (Futami 1984). Takže vše výše uvedené napovídá, že šlavějový a tymiánový olej redukují  KT.

Nedokázal jsem najít informace o rozmarýnovém oleji vzhledem ke KT, ale 1,8-cineol, hlavní složka rozmarýnu, je hypotenzní.  To způsobuje 25% pokles systolického tlaku u psů, když se jim podával v emulzi 26,3 mg/kg (Northover and Verghese 1962). Podobně intravenózně podávaný 1,8-cineol působil podle dávky 0,3-10 mg/kg hypotenzně u krys (Lahlou a kol. 2002). Mnoho rozmarýnových olejů také obsahuje značné množství kafru. U koček způsobil kafr zpočátku pokles KT trvající 2-10 minut, kdy pak následoval vzestup na 8-30 mm Hg nad normálem, který trval až 30 minut, když byl podáván intravenózně jen při 5 mg/kg (Christensen a Lynch 1937). Zda je kafr hypotenzní nebo hypertenzní se diskutuje již déle než století. Levandule spajk injekčně podaná psům způsobila jemné a krátkodobé zredukování KT (Caujolle and Franck 1944). Toto zjištění nemá velkou cenu, protože levandule spajk typicky obsahuje 31% 1,8-cineolu, 17% kafru a v jistém smyslu je podobný mnoha rozmarýnovým olejům. Dokonce kafrový chemotyp rozmarýnu má přibližně stejné množství 1,8-cineolu jako kafr.

Ale proč by Valnet dával na seznam tyto oleje, když neexistuje žádný důkaz, že mohou zvyšovat KT? Existuje alespoň nějaká informace o oleji z yzopu a vysvětlení účinku je přinejmenším zajímavé. Pokud je podáván injekčně v dávkách způsobujících křeče, jak yzopový olej a olej z pelyňku pravého, způsobí náhlý pokles, potom vzestup KT a křeče probíhaly ve stejné době jako vzestup krevního tlaku. Po rozsáhlém testování na kočkách, došli Combs and Pike (1931) k závěru, že olej z pelyňku pravého způsobuje hypotenzi, která spouští záchvaty a že svalové kontrakce způsobují při hypertenzi. Prudký nárůst KT poklesl pod základní úroveň po záchvatu a nezvedl se znovu do dalšího záchvatu. Podobně injekční podání u psů 1-2ml roztoku yzopového oleje v alkoholu provedlo počáteční pád KT, následovaný vzestupem, který byl doprovázen záchvaty. Záchvaty i vzestup KT trvaly 3-4 minuty (Caujolle and Franck 1945b).

Zda byly záchvaty způsobeny počáteční hypotenzí, je diskutovatelné, protože nyní víme, že křečovité působení oleje z pelyňku pravého a yzopového oleje je spojeno s GABA antagonistickým působením, respektive jejich složek tujonu a pinokamfonu. Avšak hypotenze může způsobit záchvaty a působení na KT může být součástí náhlého přílivu esenciálního oleje do krve. Yzopový a pelyňkový olej jsou stimulanty centrální nervové soustavy, ale navzdory tomuto faktu, jsou hypotenzní. (Valnet by nezmiňoval olej z pelyňku pravého jednoduše proto, že není profilován v jeho knize).

Měli bychom poznamenat, že šalvějový olej může způsobit záchvaty a že obsahuje jak tujon, tak kafr, ale poměrně velké množství šalvějového oleje bylo hypotenzní (Caujolle and Franck, 1945a). (Šalvějový olej obsahuje různá množství kafru a 1,8-cineolu a u některých olejů je obsah 1,8-cineolu vyšší než kafru). Ve stejné zprávě se píše, že podání 1-2 g/kg šalvějového oleje psům způsobuje mírné zvýšení KT (2-4 cm Hg), které trvalo 45-60 minut. To je zajímavé, protože muškáto-šalvějový olej obsahuje 60% linalyl acetátu, 15% linalolu a oba jsou tlumiči centrální nervové soustavy. Také levandulový olej (40% linalyl acetát, 37% linalol) způsobují redukci KT u psů, pokud se jim podává stejným způsobem a ve stejné dávce (Clerc a kol. 1934). Takže je zvláštní, proč by šalvějový olej byl hypertenyní.

Mohl Valnet zaměnit šalvějový a muškátošlavějový olej? Je jisté, že v jednom z těchto odkazů udělal chybu. I když chybějící přednáška Cayal ukazuje, že všechny čtyři oleje způsobují hypertenzi u psů, domnívám se, že to má malý vliv na aromaterapeutickou praxi. Také nemá valný význam, že některé ranné reporty, hlavně francouzské, byly napsány velmi volně a chybí jim ten smysl pro detail, který vidíme v dnešních přednáškách.

Ostatní oleje
Ostatní oleje vyjmenované v Tabulce 1 jsou černý pepř, kafr, eukalyptus a máta. Nedokázal jsem najít informace o mátovém oleji a KT, ale místně aplikováno redukuje mentol na krátkou dobu KT svým působením na tkáně (Futami 1984, Ragan a kol. 2004) a efekt blokování vápníkového tunelu jak mátového oleje, tak mentolu vznik hypertenze znesnadňuje (Hills a Aaronson 1991). Podobně obsahuje eukalyptový olej 75% 1,8-cineolu, který je známý jako hypotenzní. Co se týká kafrového oleje, uvedl jsem ho, protože jsem se v té době domníval, že kafr je hypertenzní a bílý kafrový olej obsahuje vysoký podíl kafru. Ve skutečnosti obsahuje asi 2,5% kafru a 40% (+) limonenu. Olej z černého pepře obsahuje 20% limonenu, což snižovalo KT při injekčním podání u krys (Touvay a kol. 1995). Všechny tyto oleje jsou tedy spíše hypotenzní než hypertenzní.

Inhalace
Byla zaznamenána dočasná hypertenze při inhalaci určitých esenciálních olejů. Lehký vzestup krevního tlaku u lidí byl zaznamenán po třech až sedmi minutách inhalace grapefruitu, fenyklu, černého pepře nebo taragonu (Haze a kol. 2002). Je možné, že to bylo způsobeno psychologickými faktory. Nicméně intenzivní inhalace po dobu 10 minut grapefruitového oleje u krys zvedla krevní tlak a to zvýšením sympatické a inhibicí parasympatické aktivity. Zvýšení krevního tlaku o 10% bylo zaznamenáno během prvních 30 minut a trvalo dalších 60 minut. Nebyl zaznamenán žádný efekt u krys s deaktivovaným čichem (Shen a kol 2005, Tanida a kol 2005). Nespecifikované množství grapefruitového oleje se umístilo na dno kalíšku a krysy měly v kalíšku nos. Podobný účinek byl zaznamenán u inhalace (+)limonenu.

Jak psychologický, tak farmakologický proces byly zodpovědné za zvýšení krevního tlaku u lidí po 30 minutové inhalaci (+) limonenu (systolický), (-) limonenu (systolický), (+) karvonu (diastolický) nebo (-) karvonu (systolický a diastolický). Dýchací maskou se inhalovalo až 500 mg každé látky (Heuberger a kol. 2001).

Aromatický výpar ne vždy zvyšuje krevní tlak. Po 10 minutách inhalování 14,2 µg vaporizovaného cedrolu se jak systolický, tak diastolický tlak snížily u zdravých japonských dobrovolníků ženského i mužského pohlaví, a to snížením redukcí sympatické a zvýšením parasympatické aktivity (Dayawansa a kol. 2003).

Způsob podání
Nepřekvapivě může způsob podání významě ovlivnit výsledek. Záchvaty hypertenze mohou být zapříčiněny akutní otravou metyl salicylátem. Nicméně místně podávaný metyl salicylát snižuje KT místním působením (Dawson a kol. 2004, Futami 1984). U krys (+) limonen snižuje při injekčním podání  KT, ale inhlalací zvyšuje. Neexistuje žádný výzkum, který by ukazoval, zda užití jenotlivých nebo namíchaných esenciálních olejů může vést k významnému vzestupu KT během aromaterapeutické masáže, ale to se zdá nepravděpodobné, protože masáž jako taková snižuje jak systolický tak diastolický tlak (Aourell a kol. 2005, McNamara a kol. 2003).

Diskuze
Vzestup krevního tlaku byl zaznamenán jak u zvířat, tak u lidí při podání esenciálních olejů, ale není známo, zda některá z těchto dat indikují risk u lidí s hypertenzí. Ve všech citovaných studiích byla testována zvířata i lidé s normálním krevním tlakem. Většina z raných (1940) výzkumů byla prováděna tak, že se psům intravenózně podaly mírné dávky esenciálního oleje naředěného v etanolu. U některých není známo přesné množství použitého esenciálního oleje, protože známe jen množství celkového roztoku. Jak vzestup, tak pokles krevního tlaku byly zaznamenány. Kožní podání složek esenciálních olejů může místním působením způsobit snížení krevního tlaku. Naproti tomu většina studií o inhalaci zaznamenaly zvýšení krevního tlaku.

Intravenózní podání vede k přímému účinku na vaskulární systém, což je primárně díky antagonismu vápníkového kanálu (Lahlou a kol. 2005). Ve studiích zaměřených na inhalci se účinky autonomně mírní a u lidí mohou hrát roli psychologické faktory. Jak u krys, tak u lidí bylo pozorováno zvýšení krevního tlaku v podmínkách, které odrážejí poměrně intenzivní inhalaci esenciálních olejů. Protože masáž měkkých tkání redukuje krevní tlak, jediný možný risk je buď z předávkování některými esenciálními oleji a z intenzivní inhalace.

Závěr
Eukalyptus, kafr, borovice, tymiánový a mátový olej by měly být škrtnuty ze seznamu, stejně jako cypřiš, zázvor a růže. Yzop a šalvějový olej jsou riskantní jen v  orálních dávkách způsobujících křeče a nižší dávky velmi pravděpodobně působí hypotenzně. Proto by neměly být kontraindikovány při hypertenzi. Je pravděpodobné, že rozmarýnový olej se chová podobně. Inhalační údaje dávají tušit, že esenciální oleje, které jsou v tomto ohledu riskantní, jsou grapefruit, citron, kmín, černý pepř, fenykl, estragon a další oleje, které mají vysoký obsah karvonu nebo limonenu. Nicméně ve studiích týkající se lidí, byl zaznamenán nárůst krevního tlaku jen mírný.

Některé esenciální oleje představují riziko u některých pacientů s vysokým krevním tlakem v některých dávkovacích kombinacích. Nicméně dokud nebudeme vědět víc o tom, v čem toto riziko spočívá, není důvod kontraindikovat jakýkoli z těchto olejů.

©Robert Tisserand 2010

 

Reference:
Aourell M, Skoog M, Carleson J 2005 Effects of Swedish massage on blood pressure. Complementary Therapies in Clinical Practice 11:242-246

Aydin Y, Kutlay O, Ari S et al 2007 Hypotensive effects of carvacrol on the blood pressure of normotensive rats.Planta Medica 73:1365-1371

Battaglia S 1997 The complete guide to aromatherapy. The Perfect Potion, Virginia, Queensland

Caujolle F, Franck C 1944 Sur l’action pharmacodynamique des essences de lavande, lavandin et aspic [On the pharmacodynamic action of lavender, lavandin and spike lavender oils]. Annales Pharmaceutiques Françaises 2:147-148

Caujolle F, Franck C 1945a Pharmacodynamic actions of clary sage and condiment sage. Comptes Rendues Société Biologique 139:1109-1110

Caujolle F, Franck C 1945b Sur l’action pharmacodynamique de l’essence d’hysope. Comptes Rendues Société Biologique 139:1111

Cazal R, 1944 Contribution à l’étude de l’activité pharmacodynamique de quelques essences de labiées. These, Toulouse

Christensen BV, Lynch HJ 1937 A comparative study of the pharmacological actions of natural and synthetic camphor. Journal of the American Pharmaceutical Association 26:786-96

Coombs HC, Pike FH 1931 Respiratory and cardio-vascular changes in the cat during convulsions of experimental origin. The American Journal of Physiology 97:92-106

Davis P, 1999 Aromatherapy an A-Z. CW Daniel, Saffron Walden

Dawson AN, Walser B, Jafarzadeh M et al 2004 Topical analgesics and blood pressure during static contraction in humans. Medicine & Science in Sports & Exercise 36:632-638

Dayawansa S, Umeno K, Takakura H et al 2003 Autonomic responses during inhalation of natural fragrance of cedrol in humans. Autonomic Neuroscience 108:79-86

Franchomme P, Pénöel D 1990 L’aromathérapie exactement. Jollois, Limoges

Futami T, 1984 [Actions and mechanisms of counterirritants on the muscular circulation]. Nippon Yakurigaku Zasshi 83:219-226

Haze S, Sakai K, Gozu Y 2002 Effects of fragrance inhalation on sympathetic activity in normal adults. Japanese Journal of Pharmacology 90:247-253

Heuberger E, Hongratanaworakit T, Bohm C et al 2001 Effects of chiral fragrances on human autonomic nervous system parameters and self-evaluation. Chemical Senses 26:281-292

Hills JM, Aaronson PI 1991 The mechanism of action of peppermint oil on gastrointestinal smooth muscle. Gastroenterology 101:55-65

Hoare J, 2010 The complete aromatherapy tutor. Gaia, London

Kulieva ZT, 1980 [Analgesic, hypotensive and cardiotonic action of the essential oil of thyme growing in Azerbaijan]. Vestnik Akademii Meditsinskikh Nauk SSSR 9:61-63

Lahlou S, Figueiredo AF, Magalhães PJ et al 2002 Cardiovascular effects of 1,8-cineole, a terpenoid oxide present in many plant essential oils, in normotensive rats. Canadian Journal of Physiology & Pharmacology 80:1125-1131

Lahlou S, Magalhaes PJ, de Siqueira RJ et al 2005 Cardiovascular effects of the essential oil of Aniba canelilla bark in normotensive rats. Journal of Cardiovascular Pharmacology 46:412-421

Magyar J, Szentandrassy N, Banyasz T et al 2004 Effects of terpenoid phenol derivatives on calcium current in canine and human ventricular cardiomyocytes. European Journal of Pharmacology 487:29-36

McNamara ME, Burnham DC, Smith C, et al 2003 The effects of back massage before diagnostic cardiac catheterization. Alternative Therapies in Health & Medicine 9:50-57

Northover BJ, Verghese J 1962 The pharmacology of certain terpene alcohols and oxides. Journal of Scientific & Industrial Research 21C:342-345

Pitman V, 2004 Aromatherapy: a practical approach. Nelson Thornes, Cheltenham

Ragan BG, Nelson AJ, Foreman JH et al 2004 Effects of a menthol-based analgesic balm on pressor responses evoked from muscle afferents in cats. American Journal of Veterinary Research 65:1204-1210

Shen J, Niijima A, Tanida M et al 2005 Olfactory stimulation with scent of grapefruit oil affects autonomic nerves, lipolysis and appetite in rats. Neuroscience Letters 380:289-294

Tanida M, Niijima A, Shen J et al 2005 Olfactory stimulation with scent of essential oil of grapefruit affects autonomic neurotransmission and blood pressure. Brain Research 1058:44-55

Tisserand R, 1977 The art of aromatherapy. CW Daniel, Saffron Walden

Todorov S, Philianos S, Petkov V et al 1984 Experimental pharmacological study of three species from genus Salvia. Acta Physiologica & Pharmacologica Bulgarica 10:13-20

Touvay C, Vilain B, Carre C et al 1995 Effect of limonene and sobrerol on onocrotaline-induced lung alterations and pulmonary hypertension. International Archives of Allergy & Immunology 107:272-274

Valnet J, 1964 Aromathérapie. Librairie Maloine, Paris (English translation: Valnet J, 1990 The practice of aromatherapy. CW Daniel, Saffron Walden)