FLORIAN BIRKMAYER: AROMATERAPEUTÉ & PSYCHIATR /Robert Tisserand/

http://roberttisserand.com/blog    

12. dubna 2013 interview
Přeložila Česká aromaterapeutická společnost

Florian Birkmayer, M.D., založil Birkmayer Institute (Birkmayerův Institut) v roce 2009, jedná se o holistickou psychiatrickou léčebnu a léčebnu závislosti, kde středem zájmu je člověk. Nabízí také semináře a workshopy zaměřené na široké spektrum holistických témat, kde zprostředkovává sebe-transformaci a následný osobní rozvoj. Tento přístup je inspirovaný C.G.Jungovými myšlenkami o Individuaci, což je cesta omezeného ega k Vyššímu Já. Důraz v holistické psychiatrii klade na terapii koňmi, psychoterapii a holistický přístup k medikaci včetně aromaterapie.

Potkal jsem Dr. Birkmayera v únoru 2013, kdy se účastnil víkendového semináře, který jsem pořádal v College of Botanical Healing Arts  (Akademie botanických způsobů léčby) v Santa Cruz. The Birkmayer Institute (Birkmayerův Institut) je v Albuquerque, New Mexico.

Robert:  Ne moc psychiatrů používá ve své praxi esenciální oleje, vlastně neznám žádného. Co byly vaše hlavní určující standardy k tomu, jak esenciální oleje používat?
Dr.Birkmayer:  Máte pravdu, není moc psychiatrů, kteří používají esenciální oleje a já se cítím jako průkopník a musel jsem postupovat obezřetně. Mými hlavními záchytnými body pro užívání esenciálních olejů byli další praktikové s holistickým přístupem, kteří znají interakce mezi emočními a fyzickými příznaky. Hodně jsem se také naučil od klientů, jsou nejlepšími znalci svých životních pocitů. Esenciální oleje skvěle zapadají do přístupu zaměřeného na klienta a využití vlastních obnovujících sil. Sylla Sheppard-Hanger napsala knihu The Aromatic Mind (Aromatická mysl), tato kniha pro mě byla velmi užitečným průvodcem, stejně jako kniha Salvatore Battaglia Complete Guide to Aromatherapy (Kompletní průvodce aromaterapií). Dál je tu několik knih o bezpečném užívání esenciálních olejů včetně Essential Oil Safety (Bezpečnost esenciálních olejů), které jsou velmi přínosné. Na rozdíl od praxe jiných psychiatrů jsou moji klienti obecně velmi naklonění zkoušet esenciální oleje a dávají mi zpětnou vazbu o tom, jaké účinky a kladné přínosy oleje mají a to je to, co mě žene dál.

Jsou pro užití esenciálních olejů v psychiatrii jiná odůvodnění?
Já vidím několik odůvodnění: Zaprvé a především mnohé léky a přístup mnoha psychiatrů prakticky zbavují pacienta moci a esenciální oleje znovu nastolují pacientův smysl pro to, že mohou sami něco udělat -  něco, co jim dává moc měnit jejich emoční stav a lépe vše zvládat. Hodně klientů, kteří mě vyhledají, mají také zkušenosti s tím, že léky pomáhají jen do jisté míry a zároveň mají zkušenost s poměrně vážnými vedlejšími účinky a hledají jemnější přístup. Nicméně nechci takzvaně „vylít z vaničky vodu i s dítětem“ a u hodně klientů používáme kombinaci léků a esenciálních olejů. Používám oleje jak k úlevě od příznaků nemoci tak k tomu, aby se zlepšil jejich životní pocit a vše lépe zvládali, ale abychom také mírnili vedlejší účinky léků.

Hledáte specifické účinky specifických olejů nebo jednoduše podle toho, zda jsou „pohodové“ nebo používáte vůně k pozvednutí emocí?
Používám esenciální oleje za účelem specifických účinků, jako je pozvednutí nálady nebo zmírnění úzkosti nebo nespavosti nebo k vyrovnání vedlejších účinků léků. To, čemu říkáte „pohodové“, já chápu jako vylepšení smyslu pro dobrý životní pocit, který klienti získají tím, že znovu nabudou svou pevnost a dovednosti, jak zvládat své příznaky a životní stresory. Tímto způsobem se klient také posune ze zóny, kde se soustředí na své příznaky do oblasti, kde posílí nebo se začne zaměřovat na uzdravení. V mnohých případech říkám klientům, aby mysleli na nějaký záměr nebo pozitivní myšlenku, když nanáší esenciální oleje, takže esenciální oleje navíc ke svým specifickým účinkům, mohou posilovat emoce a záměry – v podstatě smysl pro soběstačnost.

S jakými potížemi se setkáváte nejčastěji?
Nejčastěji traumatické zážitky, úzkost, deprese, nespavost a vedlejší účinky léků.

Používáte většinou jeden olej nebo směsi a proč?
Používám jak jednotlivé oleje, tak směsi nejvíce čtyř až pěti olejů. Ve své psychiatrické praxi jsem se setkal s mnoha pacienty, kteří brali mnoho léků, což zvyšuje možnost vzájemného působení léků a vedlejších účinků a jeden z mých základních postojů k léčbě je, medikaci co nejvíce zjednodušit. Stejně tak, když používám oleje, snažím se používat co nejmenší počet olejů – je to elegantnější a je to jemnější ke klientovu mozku.

Dovolujete některým klientům, aby si sami vybrali oleje nebo směs?
Většina olejů a směsí, které nabízím, jsou ušité na míru individuálnímu klientovi na základě informací od něj. Během návštěvy vyberu několik olejů, o kterých si myslím, že by mohly být prospěšné, pak nechám klienta přivonět si a nechám je vybrat z nich oleje, s kterými souhlasí. Olfaktorické nervy jdou přímo do limbického systému, který je součástí mozku a ten zpracovává emoce, takže to, jak klient reaguje na vůni, je pro mě indikace toho, co jejich limbický systém může v té dané chvíli potřebovat.

Jaké jsou vaše další aktivity kromě práce s klienty?
Jedním z cílů Birkmayerova Institutu je nabízet semináře zaměřené na širší spektrum holistických témat včetně aromaterapie. V posledních letech jsem vedl měsíční seminář o knize C.G.Junga Red Book  (Červená kniha), což byla úžasná cesta poznání. Kromě esenciálních olejů a Junga, je mou největší vášní terapie koňmi a dostalo se mi požehnání navázat s koňmi hlubší a dokonalejší vztah právě díky poskytování této terapie a tím, že jsem zažil léčivou sílu koní. Několikrát ročně pořádám pobyt pro léčitele pod názvem „Koně léčí léčitele“.

Pozorujete nějaké náznaky toho, že by se konvenční lékařství nějak více otvíralo použití nekonvenčních terapií, především esenciálních olejů? Mohla by aromaterapie transformovat psychiatrii?
Klienti se stále více dožadují nových, jemnějších a transformativnějších přístupů. Nicméně psychiatrie jako obor reaguje rezervovaně a skepticky, řekl bych ještě více než jiné obory, alespoň na povrchu. V soukromí znám pár kolegů, hlavně zdravotních sester, ale také několik lékařů, kteří mají velký zájem o aromaterapii. Mým snem je uspořádat konferenci na téma holistické-především aromaterapeutické – psychiatrie během příštích pár let a mám dojem, že po těchto poznatcích je obrovský hlad.

Dr. Birikmayer získal titul B.A. na Princeton University a titul M.D. na College of Physicians and Surgeons of Columbia University. Psychiatrickou praktikantskou stáž dokončil na University of New Mexico. Dříve pracoval jako ředitel Dual Diagnosis Clinic v University of New Mexico Psychiatric Center a jako ředitel Substance Use Disorders programu na Veterans Affairs Medical Center v Albuquerque, NM. Byl přizván stát se plným členem Group for the Advancement of Psychiatry. Má dlouhodobý závazek pracovat s potřebnými, to znamená pracovat s Na´aniyhoyhi Center Inc., což je léčebna a detoxikační zařízení založené na tradicích Navajo v Gallup, NM a poskytuje tele-psychiatrickou pomoc potřebným oblastem. Sám sebe vidí jako stavitele mostů mezi různými lékařskými světy a pracuje úzce a s úctou s širokou škálou léčitelů.