POSEDLOST SLOŽENÍM PRODUKTŮ

Robert Tisserand

http://roberttisserand.com/2012/03/ingredient-obsession/

Tento článek je publikován pro Českou aromaterapeutickou společnost se svolením autora.

Vůbec nejsem proti větší transparentnosti etiket se složením výrobků. Myslím si dokonce, že to je téma, které by si zasloužilo diskuzi. Ale jsem proti posedlosti složením produktů. Proč se ve společnosti, kde si můžete volně koupit alkohol, tabák a střelné zbraně, ve společnosti, která dělá, že nevidí, jak rychle se šíří nelegální drogy, tolik zajímáme o to, jestli produkt pro spotřebitele obsahuje pár miliontin chemikálie X? Neměli bychom se spíše zajímat o to, jestli je výrobek zkrátka sám o sobě bezpečný?

Toto „tunelové“ vidění zaostřené pouze na složení je škodlivé především pro vaše zdraví. Zvrhne se v něco jako obsedantní, paranoidní, jízlivý kulový blesk - oprávněně rozpálený. Budete psát velmi kritické blogy, rozvinete si gastritidu nebo ještě hůř - zhorší se vám spánek a zemřete mladí.  A pro co? Esenciální oleje a jejich chemické složky jsou častým tématem, protože  obsahují chemické složky a téměř všechny chemické složky jsou pro určité lidi toxické, takže je spousta blogerů v „zeleném hnutí“ proti vůním a proti esenciálním olejům obecně. Na okamžik jsem si myslel, že když zjistí, že v levanduli se nachází linalool a limonen v citronovém oleji, tak se umoudří. Mýlil jsem se. Posedlost  je vlastně neumoudřitelnost. Nezná odpočinek, nikdy si nebere volno, nemá světlé stránky.  Je všepohlcující!

Protože se o esenciálních olejích tvrdí, že obsahují „alergeny“, tak jsou samozřejmě oblíbeným cílem všech regulátorů a legislátorů, hlavně v Evropě. A my v Severní Americe si myslíme, že ať se v Evropě řekne cokoli, musí to být dobře, protože Evropané jsou chytřejší. Už jejich přízvuk to prozrazuje. Protože žiju v Americe (teď už 12 let), je můj anglický přízvuk méně britský a stal se více americkým a mé mentální schopnosti se významově zhoršili, jak lze vidět.

Více o Evropě za chvíli. Nejdříve o  nové studii financované Silent Spring Institute, sepsané Robinem Dodson a kol.  vydané v Environmental Health Perspectives. EHP tvrdí, že proběhlo hodnocení této práce nezávislými experty, ale pokud by se člověk měl touto studií řídit, tak by se nejdříve měli vyměnit ti experti, kteří revizi té studie prováděli. Studie nese název „Endokrinní narušitelé a s astma spojené chemické složky ve spotřebitelských produktech“.  Druhy chemických složek, které byly testovány, zda obsahují UV filtry, cyklosiloxany, glykol etery, parabeny, ftaláty, alkylfenoly a vůně. „Vůně“testované, zda obsahují  složky těchto esenciálních olejů:

Pro vaši informaci jsem zdůraznil jeden esenciální olej a také některé potraviny, které přirozeně obsahují zmíněné chemické látky. Neexistuje žádná rationale, proč byly tyto určité složky vybrány. To je důležité zmínit nejen proto, že teď vypadají jako „obávané chemické složky“, ale i proto, že ten seznam by mohl být daleko delší. Mohl by zahrnovat skoro každý esenciální olej, který existuje. Hrubým odhadem asi tisíc. Výše uvedený seznam reprezentuje chemické složky, které se vztahují k astmatu. Není to nikde definováno, ale článek začíná „z laboratorních studií a ze studií na lidech vyplývají obavy, že dochází k narušení endokrinní činnosti a k astmatu po kontaktu s chemickými složkami v produktech“ a dále se hovoří o „chemických složkách, které se vztahují k astmatu“.

Vonné chemické složky nezpůsobují astma, ale mohou zhoršit příznaky astmatu. Mnohé vonné chemické složky tento potenciál mají, protože velmi jemně iritují dýchací cesty. Nicméně tím, že se na etiketě objeví limonen, isobornyl acetát, terpineol etc., moc nepomůže. Pokud máte astma a špatně reagujete na vůně, tak se vůním prostě vyhýbejte. Rozběhnout kampaň, aby se na etiketách objevovaly určité vonné složky, nic nespraví. Určitě se tak vůně nestanou bezpečnějšími, a pokud spotřebitelé potřebují varování, že produkt je navoněný, tak se tak dá učinit buď jedním nápisem „VŮNĚ“nebo dvěma „OBSAHUJE VŮNI“. Článek uvádí, že pokud složka je „dostupná z rostlinného materiálu“ je popsána jako přírodní a pokud je „běžně syntetizovaná“, pak se popisuje jako syntetická. Ale neexistuje žádný seznam! Žádná klasifikace. Takže nevíme, které jsou považovány za syntetické a které za přírodní! V textu je limonen zmíněn jako přírodní (správně), isobornyl acetát jako syntetický (nesprávně) a hexyl cinamaldehyd jako přírodní (nesprávně, protože je vždy syntetizován. Také je nesprávně hláskován v celém článku. Jen se snažím naznačit...).

Neexistuje žádný přímý důkaz ohledně škodlivých účinků na zdraví u žádné z těchto složek a neexistuje žádná diskuze ohledně zmíněných faktorů, ačkoli citují několik přednášek: „Vůně, především terpeny jako limonen jsou spojovánu se sekundárními chemickými reakcemi ve vzduchu v uzavřeném prostoru a mohou přispět k produkci formaldehydu, glykoletherů, ultrajemných částic a sekundárních organických aerosolů (Nazaroff and Weschler 2004; Singer a kol. 2006). Kontakt s vůněmi se spojuje s celou řadou zdravotních účinků, včetně kontaktní dermatitidy, astmatu a astmatických záchvatů, bolestí hlavy a slizničních projevů (Heydorn a kol. 2003; Kumar a kol. 1995; Steinemann 2009).“

Dodson a přátelé se nezmiňují, že je zapotřebí mírných až vyšších dávek ozónu k tomu, aby takové reakce mohly vzniknout, ani že čisticí prostředky (které také mohou obsahovat prchavé látky jako formaldehyd, benzen, toluen a xylen) jsou právě ty, které způsobují zdravotní potíže (Nazzaroff and Weschler, 2004). Ozon-limonen reakce mohou produkovat radikály hydroxylu a ty mohou na oplátku dát vzniknout fomaldehydu (Fan a kol. 2003). Nicméně tento jev byl pozorován pouze za podmínek, které nepovažujeme za typické pro „neindustriální vnitřní prostředí.“A tvrzení, že terpeny jako je limonen mohou přispívat k tvorbě glykoletherů, není pravdivé. Nazzaroff and Weschler (2004) říkají, že jak terpeny, tak glykol ethery se nachází ve stejných čisticích prostředcích, ne že jeden tvoří druhý! No, a když tu zrovna mám svou krabičku od mýdla, tak ultrajemné částice a sekundární organické aerosoly jsou to samé. Když dokážu bez námahy najít tolik děr ve zmíněném výzkumu, kde je takzvaná „recenze“? A jak věrohodné tyto poznatky tedy jsou?

Studie Kumar a kol. (1995) přišla se zhoršením dýchacích symptomů u pacientů s astmatem, pokud čichali k proužkům papíru s testem parfému. Jiný výzkum ukazuje, že pokud dáte pacientovi s astmatem čichnout silné aroma, mohou zareagovat protichůdně. To samé platí pro lidi se syndromem mnohočetné chemické senzitivity, ale neplatí to pro běžnou populaci.

Terpeny jak limonen a pinen za určitých okolností formují částice, které mohou být respiračně iritantní. Takové podmínky musí být a) mírný nebo vyšší ozon a b) zástupné množství vaporizovaných terpenů. Ty mohou být nebezpečné pro náchylné jedince, jako jsou malé děti, starší osoby nebo lidé s astmatem. Nicméně je přehnané domnívat se, že vůně způsobují zdravotní potíže. Nezpůsobují. Ano, vůně může spustit záchvat astmatu u člověka trpícího astmatem. Ale nemůže způsobit astma. V jednom Forbes blogu, který se zakládá na Dodsonově článku, cituje Amy Westervelt následující řádky:

„Tato studie ukazuje jasný příklad předpojatého, “lobbistického výzkumu“, říká William Troy, Ph.D. vědecký poradce International Fragrance Association North America. „je to znovuzabalená, starší informace a použitá metodologie popírá základní principy a standardy vědeckých protokolů a výzkumů. Rada spotřebitelům na základě závěrů studie je jednoduše nesprávná,“řekl Dr. Troy.

„Proběhla spousta studií, kdy obyvatelé běžných domácností byli vystaveni těmto chemikáliím a dobře víme, že tyto chemikálie se nacházejí ve vzduchu a v prachu v domácnostech a CDC (Center for Disease Control=Centrum pro kontrolu nemocí) dokázalo, že se nachází i v našich tělech“, říká vedoucí studie autor dr. Robin Dodson. „Nyní se pokoušíme porozumět tomu, odkud tyto chemikálie pocházejí a jak se dostanou k lidem.“

V posledním prohlášení je jistá dávka naivity. Co se týká vonných složek, ty se přirozeně nacházejí v běžných potravinách (viz tabulka), takže to by mohl být jeden z důvodů, jak se dostávají do našeho těla. Limonen a pinen jsou všude zkrátka proto, že je tolik stromů produkuje. Pokud máte borovicový nábytek, odpařuje se z něj limonen a pinen. Pokud máte někde nátěr ředěný terpentýnem, to samé, protože terpentýn se dělá z borovic. Pokud žijete blízko stromů… zkrátka, pokud dýcháte, inhalujete limonen a pinen. Podle toho, jak inhalujete, kolik ozonu je v prostředí, jestli máte nebo nemáte astma – to vše hraje roli v tom, zda tyto látky představují nějaký hazard. Několik rad:

  • Pokud máte astma, dejte si pozor na silné vůně
  • V oblastech s vysokým obsahem ozónu (obvykle teplé počasí v kombinaci s továrními nebo automobilovými výpary) se vyhněte vysokým hladinám vonných molekul
  • Když používáte čisticí prostředky, nátěry, lepidla, laky nebo politury, je důležité větrat
  • Uvědomte si, že některé druhy kancelářských strojů jako třeba kopírky a faxy, produkují ozón

Dodson doporučuje vyhýbat se vonným produktům a vyhledávat ty, které se zakládají na rostlinné bázi. Tak to by zahrnovalo nebo vylučovalo esenciální oleje? Jsem zmaten.

Reference:
Dodson R, Nishioka M, Standley LJ et al 2012 Endocrine Disruptors and Asthma-Associated Chemicals in Consumer Products.

Fan Z, Lioy P, Weschler C et al 2003 Ozone-initiated reactions with mixtures of volatile organic compounds under simulated indoor conditions. Environmental Science & Technology 37:1811-1821

Heydorn S, Johansen JD, Andersen KE et al. 2003 Fragrance allergy in patients with hand eczema – a clinical study. Contact Dermatitis 48:317-323

Kumar P, Caradonna-Graham VM, Gupta S et al 1995 Inhalation challenge effects of perfume scent strips in patients with asthma. Annals of Allergy Asthma & Immunology 75:429-433

Nazaroff WW, Weschler CJ 2004 Cleaning products and air fresheners: exposure to primary and secondary air pollutants. Atmospheric Environment 38:2841-2865

Steinemann AC 2009 Fragranced consumer products and undisclosed ingredients. Environmental Impact Assessment Review 29:32-38

March 29th, 2012 | Category: Fragrance, Rants, Safety