ÚSKALÍ SOUČASNÉ AROMATERAPIE

Autor: Renata Klečková

Pokud přijde nováček k prvnímu kontaktu s aromaterapií, jisté je, že sdílí velké nadšení. Přičichne k prvním olejům, přečte doporučenou knihu o aromaterapii, mrkne na pár blogů a webové stránky, popřípadě si udělá dvoudenní kurz aromaterapie s certifikátem a zjistí, že esenciální oleje jsou účinné téměř na každou patálii a nemoc v našem životě. Ale je tomu tak opravdu? Oblast aromaterapie zahrnuje širokou škálu informací, které nemusí být vždy pravdivé a v mnohých případech jsou i natolik zavádějící, že mohou napáchat více škody než užitku. Na co si dávat pozor se nevejde do jednoho článku, ale pokusím se nyní shrnout alespoň pár důležitých informací.

I když hledání spolehlivých zdrojů není tak snadné, je zcela snadné získat zdroje špatné. Knihy, weby, blogy....nám poskytují určité informace, ale musíme si uvědomit, že tyto zdroje neprochází žádnou cenzurou a každý si ve své podstatě může psát, co chce. Je na každém z nás, zdali tyto informace bereme jako pravdivé nebo je podrobíme kritickému posouzení. To samé se týká prodejních e-shopů, kde kolikrát narazíte na informace, které by vás měly nutit k zamyšlení. 

V kamenných prodejnách prodavači ani kolikrát sami neznají výrobky, které v obchodě prodávají, i když by to bylo žádoucí, natož uspokojit odpovědi na otázky ohledně esenciálních olejů. Většinou mají k dispozici jen informace z letáčků od dodavatele či výrobce, které předají zákazníkovi, nebo jejich argumenty odrážejí pouze úroveň všeobecných znalosti. Další otázkou je, do jaké míry jsou tyto informace spolehlivé nebo slouží k vyššímu obratu prodeje. 

Jako všechny výrobky, které jsou v současné době na trhu, musí také esenciální oleje vyhovovat dalším hlediskům, mezi něž patří kvalita, bezpečné užití a účinnost. Ve farmacii jsou esenciální oleje přesně definovány, avšak žádný oficiální text dodnes neupravuje případné schválení jejich prodeje (Anton R.)

Co jsou esenciální oleje?

Esenciální oleje jsou složité směsi těkavých sloučenin produkovaných živými organismy a izolovány pouze fyzikální cestou (např. lisováním. destilací...) z celé rostliny nebo rostlinné části známého taxonomického původu. Příslušné hlavní sloučeniny jsou odvozeny hlavně ze tří biosyntetických cest, mevalonátové dráhy vedoucí k seskviterpenům, dráhy methyl-erithritolu vedoucí k mono-a diterpenům a dráhy kyseliny šikimové na cestě k fenylpropenům. Nicméně existuje téměř nespočetné množství jednotlivých látek a obrovské rozdíly ve složení esenciálních olejů. Mnoho z těchto těkavých látek má různé ekologické funkce. Mohou působit jako interní poslové, jako defenzivní látky proti býložravcům nebo jako látky těkavé (Harrewijn et al., 2001).

Co esenciální oleje nejsou.

Esenciální oleje opravdu neplní v rostlinách stejnou úlohu jako krev v lidském těle, ani v sobě nenesou životní sílu rostlin neboli frekvenci, kterou je možné měřit a která je harmonická s životní energií člověka, ani nezpůsobují okysličováníZákladními stavebními prvky života rostliny jsou primární metabolity, respektive jejich podskupiny, což jsou bílkoviny, sacharidy, nukleové kyseliny a lipidy a jsou univerzální v celé rostlinné a živočišné říši. Esenciální oleje jsou produkty sekundárního metabolismu, z nichž některé se destilují za poměrně vysokých teplot, podle potřeby získání těkavých molekul, takže se zničí nebo sníží mnoho cenných složek, které by byly zachovány např. v extraktu.

Používání nezředěných esenciálních olejů na kůži?

Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované látky, které se ředí většinou v rostlinném oleji v určitých koncentracích, podle povahy problému. Při aplikaci nezředěného oleje na kůži riskujeme podráždění, zčervenání, popálení nebo se může vyvinout alergická kontaktní dermatitida, (senzibilizace).

Co jsou esenciální oleje nejvyšší terapeutické kvality?

Nic, než marketingové, nesmyslné tvrzení, sloužící k vyzdvižení skvělých vlastností daného produktu pro jeho lepší zviditelnění v obchodním světě. Jestliže jsou oleje autentické, mají obecně všechny terapeutické vlastnosti.

Olej nakapat do vody a vypít? Velmi špatná a nebezpečná rada.

Esenciální oleje jsou ve vodě téměř nerozpustné. Dobře se rozpouštějí v rostlinném oleji, medu, smetaně, mléce nebo lihu. Vnitřním užitím několika kapek koncentrovaného oleje s vodou riskujeme vážné poškození sliznice (např. doporučení užití citronové silice s vodou pro více energie). 

Příznivé účinky bylin aplikované na esenciální oleje.

Jsou největší a nejkatastrofálnější chybou aromaterapie. Původ zmatku, který vzešel, se nese pravděpodobně od dob, kdy bylinkáři začlenili destilované rostlinné produkty do své lékařské praxe, ale nic se nevědělo o chemii léčivých rostlin. Tato zobecnění však pokračovala ve 20.století, kdy aromaterapeuté čerpali své poznatky z herbářů a aplikovali je na esenciální oleje v domění, že budou mít stejné terapeutické účinky. Tento tred bohužel pokračuje i v 21. století a zůstává přítomen ve většině současných populárních knihách o aromaterapii, webech, vyučuje se v kurzech a na školách.

Esenciální oleje nebo lékařská péče?

Mnoho aromaterapeutů a distributorů nabízí esenciální oleje pro léčbu nemocí, které vyžadují lékařskou péči. Jsou přesvědčeni o terapeutické povaze esenciálních olejů, ale většinou bez potřebných vědeckých a lékařských poznatků. Do dnešní doby nejsou poskytnuty žádné údaje o tom, proč jsou použity konkrétní esenciální oleje na konkrétní nemoci a jaký mají vliv na zdravotní stav člověka. Bohužel neustálé opakování určitých tvrzení často propůjčuje spolehlivost těchto informací alespoň laikovi, který nevyžaduje důkazy o jejich platnosti. 

Esenciální oleje mají jistě prokázané biologické a psychologické účinky, ale nejsou ani zdaleka zázračným řešením všech možných zdravotních problémů.    

Malý namátkový výběr z knih, webů, blogů...... :

 • Buďte na pozoru, pokud si přečtete nebo vám někdo bude tvrdit, že esenciální oleje léčí, působí, mají vliv, používají se, posilují, regulují nebo mají účinek na níže uvedené zdravotní problémy.
  • Aneurysma
  • ALS - Ammyotrofická laterální skleróza (Lou Gegrigova choroba)
  • Krevní fluidant
  • Jaterní insuficient (nedostatečnost)
  • Regulátor náhlých příhod
  • Regulátor neurovegetativních funkcí
  • Proti návalům venózní krve
  • Zlepšení arteriální cirkulace
  • Regenerace jaterní tkáně
  • Regulátor lymfatického oběhu
  • Harmonizuje srdečně cévní systém
  • Posiluje činnost nadledvinek
  • Stimulant hepato-pankreatický
  • Zpožděný genitální vývoj
  • Proti rakovině
  • Černý kašel
  • Zánět tepen
  • Roztroušená skleróza
  • Detoxikant
  • Okysličení buněk
  • Kapavka
  • TBC
  • AIDS
  • Ebola
  • Virová hepatitida
  • Podpora tvorby leukocytů.................

V aromaterapii je nezbytné se neustále vzdělávat, aby byl člověk schopen třídit informace a dokázal rozeznat stále dokola opisované dezinformace, které se kompilují od jejího vzniku. 

Aromaterapie může dosahovat skvělých výsledků například při léčbě různých kožních defektů a poranění, je vynikajícím prostředkem pro úlevu pohybového systému a mukoskeletárních onemocnění, uvolňuje mozkovou inhibici tělesných procesů způsobených různými emočními faktory, je velmi účinná prostřednictvím inhalace (Watt.M). Účinků je mnohem víc, ale o těch až zase někdy příště.  

 

Reference:

Anton R. Aspects de la toxicité des huiles essentielles. Faculté de pharmacie, Université Louis Pasteur, Strasbourg.

Baser K. Hüsnü Can, Buchbauer.Gerhard.,(2010). Handbook of essential oils : science, technology, and applications. Taylor and Francis Group, LLC


Harrewijn, P., van A.M. Oosten, and P.G.M. Piron, (2001). Natural Terpenoids as Messengers. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Lis-Balchin, M., (1997). Essential oils and ‘aromatherapy’: Their modern role in healing. J. R. Soc. Health, 117: 324–329.
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9519666

Lis-Balchin, M. (1995). Aroma Science: The Chemistry and Bioactivity of Essential Oils, Surrey: Amberwood Publishing Ltd.


Watt M. Essential oils their lack of skin absorbtion, but effectiveness via inhalation, http://www.aromamedical.org/ html

 

Renata Klečková má dlouholeté zkušenosti s esenciálními oleji. Ve své praxi se věnovala sportovním a relaxačním masážím. Velkým obohacením byla stáž v nemocnici u Milosrdných sester, kde pomocí esenciálních olejů zmírňovala utrpení dlouhodobě nemocných na LDN a pacientů v terminálním stádiu. Pracovala ve společnosti Cosmetics Atok International, kde se zabývala povahou olejů ve vývoji přírodní kosmetiky. Je spoluautorkou knihy „Aromaterapie v kosmetické praxi“ a spoluzakladatelkou České aromaterapeutické společnosti.