Ve dnech 25.2.-26.2.2017 proběhne opět v hotelu STEP Praha další seminář, tentokrát s Dr. Zouhaierem Helalim. ZOUHAIER HELALI je významný mezinárodní odborník a špičkový aromaterapeut, zabývající se problematikou historicky nejstarších a mysticky významných éterických olejů z Afriky. Vystudoval farmaceutickou fakultu v Tunisu a ve studiu aromaterapie pokračoval na odborném Institutu Hildegardien v Německu a dále v černé Africe u tamních léčitelů v rámci dvouleté mise „bosých doktorů“. V dnešní době je jedním z nejuznávanějších odborníků aromaterapie v zemích Orientu, zabývá se výrobou známých i měně známých éterických olejů a jejich specifickými účinky. Přednáší v zemích Afriky, Saúdské Arábie, Lybii, Turecku, Německu, Francii a Kanadě. Na přednáškách je jeho hlavním záměrem poukázat na význam éterických olejů v psychosomatické oblasti člověka. V Praze přednášel již v roce 2012 na téma TĚLO, DUŠE, DUCH. A v současné době organizuje i praktické ukázky sběru bylin s následnou destilací éterických olejů v rámci severní Afriky.

 

Program

Sobota

8:30-9:15 Prezence / Conference Registration

9:15-9:30

Úvod / Introduction

9:30-10:45

Úvod do historie výroby esenciálních olejů a hydrolátů / Introduction into essential oils and hydrolates production history

Inovační pojetí současné doby v rámci výroby a distribuce EO ve světě / Innovative approach towards EO production and distribution around the world

Význam výroby a jejich použití pro budoucnost / The importance of essential oils production and their use for future

10:45-11:15 Přestávka / Coffee break

11:15-13:00

Zrození esenciálních olejů - než začneme destilovat - podmínky výroby EO a hydrolátů (sběr, sušení, pěstování rostlin, výroba z čerstvých rostlin, výroba ze suchých rostlin, ze dřeva, pryskyřice aj.), vhodné destilační přístroje... /  The birth of essential oils – before we start to distil – EO and hydrolates production conditions (picking, drying, growing plants, fresh plants production, dried plants production, production from wood, resins etc.), suitable distilling equipment...

13:00-14:00 Oběd / Lunch

14:00-15:30

Metody výroby EO a hydrolátů (parovodní destilace, hydrodestilace, kombinované destilování, praktické informace k výrobě), tipy = profesionální i domácí výroba / EO and hydrolates production methods (steam distillation, hydrodistillation, combined distilling, practical advice), tips = both professional and home production

15:30-15:50 Přestávka / Coffee break

15:50-17:00

Konkrétní postup výroby květových vod, EO, profilace rostlin vhodných i nevhodných k použití pro destilaci z našich krajů – ČR, SR / Floral waters and EO production procedures, focus on plants suitable and not suitable for distiling from our territory – CZ, SR

 

Neděle

9:30-11:00

Praktická ukázka výroby hydrolátů z českých bylin, teoretické doplnění podmínek výroby / Practical demonstration of hydrolates production from Czech herbs, theoretical supplementary part to production conditions

11:00-11:30 Přestávka / Co ee break

11:30-13:00

Voda versus výroba EO, hydrolátů (význam vody při výrobě EO, paměť vody, krystalizace vody aj.) / Water versus EO, hydrolates production (the importance of water during EO production, water memory, water crystallization etc.)

13:00-14:00 Oběd / Lunch

14:00-15:30

Synergie hydrolátů, květových vod - inovace v aromaterapii, synergické destilování / Hydrolates and floral water synergies – innovation within aromatherapy, synergic distillation

15:30-15:50 Přestávka / Coffee break

15:50-17:00

Použití hydrolátů, květových vod v rámci aromaterapie, synergické kombinování EO a hydrolátů v péči o pokožku, problematiky detoxikace organismu, plísňových onemocnění, dermatitid aj. Speciální receptury / Hydrolates and floral waters use within aromatherapy, synergic combining of EOs and hydrolates in skin care, organism detoxi cation, fungal diseases, dermatitis. Special formulas.

Čas na otázky / Question-time

 

CENA SEMINÁŘE ZA OBA DNY: 2690 Kč / 100 Euro

CENA SEMINÁŘE SOBOTA: 1690 Kč / 63 Euro

CENA SEMINÁŘE NEDĚLE: 1690 Kč / 63 Euro

Oběd sobota: 180 Kč / 7 EUR

Oběd neděle: 180 Kč / 7 EUR

 

PLATBA:
Pro platbu bankovním převodem použijte:
variabilní symbol: 2014
číslo účtu: 107 - 2485510277/0100
 
ZAHRANIČNÍ PLATBA:
IBAN CZ8301000001072485510277
BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX
Storno: Zrušení účasti na semináři pana Zouhaiera Helaliho musí být oznámeno písemně (sídlo firmy) nebo e-mailem. Zrušení účasti oznámené dříve než 14 pracovních dnů před zahájením semináře je bezplatné a poplatek vám může být po vzájemné domluvě vrácen. Při zrušení účasti oznámené v období kratším než 14 pracovních dnů před zahájením se poplatek nevrací-jedná se o 100% stornopoplatek.

 

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI