• Česká aromaterapeutická společnost vznikla v roce 2012 jako občanské sdružení, jehož náplní je sdružovat a vzdělávat aromaterapeuticky zaměřené osoby a společnosti.
  •  Usilujeme o šíření pravdivých informací a rozšiřování znalostí o problematice aromaterapie a to formou aktivní spolupráce s ostatními subjekty zabývající se aromaterapií na mezinárodní úrovni jak ve formě článků zpřístupněných na našem webu, kurzů tak i individuální výuky.
  • Vyhledáváme nejnovější studie a poznatky týkající se aromaterapie, ale i dalších přidružených a neméně významných terapeutických nauk ověřených staletími.
  • Esenciální oleje lze použít mnoha různými způsoby a pro mnoho různých účelů. Proto se snažíme o šíření správných a pravdivých postupů v aromaterapii, vyvracíme nepřesné informace, které kolují na facebookových skupinách, aromaterapeutických školách, kurzech a na dalších mediálních postech včetně prodejních e-shopech.  
  • Aktivně pracujeme na uspořádání seminářů na území České republiky s mezinárodně uznávanými odborníky z celého světa.
  • Naše společnost poskytuje kvalitní informace a vzdělání  tím, že nabízí komplexní objektivní zdroj pro odborné i laické zájemce v aromaterapii.