PROGRAM:

ROBERT TISSERAND 
Klinická bezpečnost: Cesta vpřed
Clinical Safety: The Way Forward

26.-27. 4. 2014 hotel STEP, Malletova 1141, Praha 9

Sobota /Saturday/:

8:30-9:15     Prezence /Attendance/
9:15-9:30
Úvod – Poděkování sponzorům /Introduction-Words of thanks to the sponsors/
 
9:30-10:45
Esenciální oleje – Co je nového? /Essential Oil Safety - what’s new?/
Pančování /Adulteration/
Opatrnost a kontraindikace /Cautions and contraindications/
Vzájemné působení s léky /Drug interactions/
Maximální denní orální dávky /Maximum daily oral dose/
Maximální dermální dávky /Maximum dermal use level/
 
10:45-11:15     Přestávka /Coffee break/
 
11:15-13:00
Hlavní zásady /Guiding principles/
Aromaterapie: v kosmetice, medicíně a ještě něco dalšího? /Aromatherapy: cosmetic, medicine, or something else?/
Hlavně neublížit: předpoklady a extrapolace (optimální dávky) /Do no harm: assumptions &  extrapolations/
Testování, regulace, legislativní omezení  /Testing, regulation and legislation challenges/
Zpětná vazba /Practitioner feedback/
 
13:00-14:00     Oběd /Lunch/ 
 
14:00-15:30
Klíčové otázky /Key issues/
Složení esenciálních olejů /Essential oil composition/
Měření dávky /Dose metrics/
Průvodce individuálním působením /Host factors/
Riziko/výhody a terapeutické okno (Risk/benefit and the therapeutic window)
 
15:30-15:50     Malá přestávka /Small coffee break/
 
15:50-17:00
Nežádoucí účinky /Adverse effects/
Možné účinky na jednotlivé orgány /Possible effects relating to each major body system/
Podložená data /The evidence base/
Soubor důkazů  /Extrapolating constituent data/
Teorie funkční skupiny: Má to smysl? /Functional group theory: Does it make sense?/
 

Neděle /Sunday/:

9:30-11:00
Karcinogeny a antikarcinogeny /Carcinogens and anticarcinogens/
Mutageny /Mutagenicity/
Opravné mechanizmy /Repair mechanisms/
Bezpečné dávky /Safe levels/
Bazalka, muškátový oříšek, růže, tea tree a další. /Basil, nutmeg, rose, tea tree and others)
       
11:00-11:30     Přestávka /Coffee break/
 
11:30-13:00
Bezpečnost v těhotenství /Safety in pregnancy/
Narušování vnitřní sekrece /Endocrine disruption/
Účinky toxicity na plod /Fetotoxicity/
Samovolný potrat /Miscarriage/
Porod /Childbirth/
Anýz, šalvěj, fenykl, levandule, citronela a další. /Anise, clary sage, fennel, lavender, lemongrass and others/
 
13:00-14:00     Oběd /Lunch/ 
 
14:00-15:30
Interakce s léky /Drug interactions/
Antikoagulanty /Anticoagulants/
Chemoterapeutika /Chemotherapy/
Antidiabetika /Diabetes/
Antidepresiva /Antidepressants/
Heřmánek modrý, heřmánek tansy, citronela, sassafras a další. /Blue chamomile, blue tansy, lemongrass, sassafras and others/
 
15:30-15:50     Malá přestávka /Small coffee break/
 
15:50-17:00
Bezpečnostní pokyny /Risk management and safety guidelines/
Prevence proti kožním reakcím /To prevent skin reactions/
-U dětí /For children/
-U pacientů /For patients/
-U praktických aromaterapeutů /For practitioners/