• Datum: 1. května 2018
  • Zobrazeno: 1327x

Prosím vás nenechte se nachytat na tuto starou povídačku o frekvencích, která internetem koluje od devadesátých let. Problém je, že 99% lidí dost dobře nerozumí kvantové mechanice, aby mohli tento podvod prokouknout anebo když už tuší, že se jedná o blud, tak zase nemají dost znalostí na to, aby dokázali vysvětlit, proč si to myslí, takže to radši nekomentují vůbec.

Ve vědě je dobře známo, že molekuly neustále absorbují a vydávají elektromagnetické záření různých typů a mnoha frekvencí. Ale způsob, jakým se ten typický blud o frekvencích eo popisuje, nedává z vědeckého hlediska vůbec žádný smysl. Já si myslím, že to částečně začali šířit proto, aby se mohla prodávat předražená zařízení na měření frekvencí.

Frekvence je jednoduše cyklus za sekundu. Z kvantové mechaniky víme, že elektromagnetická energie se typicky měří pozorováním délky vln elektromagnetického vlnění, které způsobuje přesun energie mezi kvantovými stavy. Tyto vlnové délky se dají jednoduchými rovnicemi převést do frekvencí (frekvence elektromagnetické energie je rychlost světla děleného měřenou vlnovou délkou). Molekuly vylučují a absorbují energii v různých formách, která pochází z přesunů energií na úrovních elektronických, vibračních a rotačních energií. Pokud budete mluvit o vibračních frekvencích, je nutné rozumět základní chemii a kvantové mechanice, což se budu snažit vysvětlit níže, aniž by to bylo příliš technické.

Vibrační energie v molekulách se vztahuje k vibracím vázaných atomů v určité molekule. Například pokud se podíváme na velice jednoduchou molekulu jako je karbon dioxid, můžeme změřit vibraci nebo frekvenci toho, čemu se říká uhlíková pružnost (pohyb napínání dvojité vazby mezi uhlíkovými a kyslíkovými atomy). Čím je molekula větší, tím větší vibrační pohyby bude mít. Molekuly v esenciálních olejích mají mnoho různých vazebných vibrací, protože dokonce i menší molekuly (monoterpeny) se skládají z 10 uhlíkových atomů a 16  vodíkových atomů. A všechny molekuly esenciálních olejů mají různé vibrace, které probíhají zároveň a každý jednotlivý typ vibračního pohybu v každé jednotlivé vazbě bude mít svou charakteristickou frekvenci. Tyto vibrační frekvence v molekulách se měří za použití infračerveného (IR) spektroskopu, protože energie v IR rozmezí elektromagnetického spektra je to, co způsobuje tyto vibrace. Stupeň infračerveného záření je v rozpětí 10 000 000 000 000 až 400 000 000 000 000 herzů!

Takže jak můžete vidět bylo by nemožné říci, že esenciální olej nebo i jen jediná molekula esenciálního oleje má jednu frekvenci vibrační energie.  Navíc energie vibrací v molekulách je daleko vyšší než 52 MHz - 320 Mhz (52 000 000 - 320 000 000 herzů), jak tvrdí lidé, kteří prodávají přístroje na měření frekvencí eo. Ve skutečnosti se tento nízký rozsah pohybuje na úrovni radiových vln a níže. 

Zkrátka, pokud někde tvrdíte, že jsou eo účinné díky své frekvenci, tak bych vám doporučil tuto strategii změnit, protože lidé se čím dál více vzdělávají a vy skončíte za chvíli s posměchem J.

                                     

 

Autor: Robert Pappas

Zdroj: https://essentialoils.org/news/eo_myths/4

https://www.facebook.com/EssentialOilUniversity

 

Se svolením autora přeložila Česká aromaterapeutická společnost.

 


Další články
Esenciální oleje během těhotenství
Esenciální oleje během těhotenství
Esenciální oleje během těhotenství Odhalené mýty & některá fakta  Martin Watt 2013 rozšířená verze květen 2014   Několik mladých žen mi na toto téma emailovalo. Obávaly se účinků na dít...

Pančování esenciálních olejů - kapitola 1.
Pančování esenciálních olejů - kapitola 1.
Obchod s esenciálními oleji se za posledních 100 let rozrostl do neuvěřitelných rozměrů. Esenciální oleje nebo jejich chemické složky jsou nejvíce využívány v parfumerářském, potravinářském, kosmetick...

Chemie esenciálních olejů: Proč je teorie funkčních skupin mylná?
Chemie esenciálních olejů: Proč je teorie funkčních skupin mylná?
Autor: Petra Ratajc Ph.D. Kritický pohled na teorii po téměř 30 letech její existence a pohled 6 mezinárodních expertů v oboru aromaterapie a výzkumu esenciálních olejů. Když v aromaterapii dojd...