• Datum: 26. ledna 2021
  • Zobrazeno: 1348x
Řada lidí se mě ptá, proč mám v horní části své webové stránky logo „Tento web neobsahuje santal a růžové dřevo (rosewood)“. Odpovídal jsem na tyto otázky prostřednictvím e-mailů, ale mám pocit, že nastal čas napsat článek pro všechny čtenáře. Problematikou růžového dřeva jsem se již v mých článcích zabýval, santalovníku jsem se věnoval méně. Níže uvádím důvody, proč nikdy nepoužívám santalový olej.

Články na webových stránkách a v knihách věnovaných aromaterapii poskytují dostatečné informace o pěstování a ekologických či technických aspektech různých druhů santalovníku. Většina těchto článků je ale zavádějících v popisu terapeutických účinků „santalových olejů“.

Léčebná tvrzení: Téměř všechny uváděné popisy léčivých účinků „olejů ze santalového dřeva“ vycházejí z účinků indického druhu Santalum album (Santalovník bílý). Použití tohoto oleje lze doložit minimálně 100 let dozadu a jistě mnohem déle v tradičním využití drceného santalového dřeva. Podrobnou historii naleznete v knize „The Commercial Products of India (Obchodní produkty Indie)“ od sira George Watta, 1907.

Olej ze Santalovníku bílého (Santalum album) byl předmětem rozsáhlého studia a bylo publikováno mnoho výzkumných prací popisujících jeho vlastnosti. Byly stanoveny bezpečné dávky použití oleje ze dřeva indického santalovníku, zatímco bezpečnost většiny ostatních druhů pro použití na pokožku nebyla oficiálně testována.

Problémy nastanou, když se podíváte na terapeutická tvrzení často uváděná pro oleje vyrobené z druhů, které mají úplně odlišné chemické profily než Santalum album.

Příklady:
Australský druh Santalum spicatum se používá jako zdroj vonného dřeva již více než 150 let, ale chemický profil jeho esenciálního oleje je zcela odlišný než olej z indického santalovníku, a proto musí být odlišné i jeho terapeutické použití.

Australské druhy Santalum lanceolatum a Santalum austrocaledonicum se již dlouho používají jako zdroj vonného dřeva, jejich olej se ale jako léčivá látka nepoužíval.

Existuje mnoho odrůd santalovníku, které poskytují esenciální oleje s tak odlišným chemickým složením, že jakékoliv terapeutické vlastnosti musí být odlišné od indického santalovníku. Ještě důležitější je, že žádný z těchto esenciálních olejů nebyl nikdy používán v tradiční medicíně domorodých obyvatel. Možná používali jako bylinné přípravky listy a mleté ​​dřevo, ale ne esenciální oleje. Je to proto, že domorodci lidé neměli znalosti procesu destilace.

Pouze v moderní době byly některé z těchto olejů podrobeny vědeckému zkoumání. Například bylo zjištěno, že Santalum spicatum má dobrou antimikrobiální aktivitu. Jirovetz, Leopold a kol. 2005. Flavour and Fragrance Journal. 21. 465 - 468. To však neznamená, že lze předpokládat, že S. spicatum má také všechny ostatní terapeutické účinky druhu Santalum album.

Dalším příkladem je S. lanceolatum. V Austrálii byly výluhy z listů a kůry tradičně konzumovány jako lék na různá onemocnění. Esenciální olej však jako tradiční lék nebyl nikdy používán, přesto někteří autoři připisují oleji z S. Lanceolatum všechny léčivé účinky druhu S. album.

Někteří dodavatelé olejů typu santalového se snaží své odběratele zmást a mluví o tom, že terapeutické účinky izomerů santalolů byly zkoumány, což je pravda. Na základě výskytu těchto izomerů v Santalum album tvrdí, že všechny oleje tohoto typu mají terapeutické účinky, ale zcela opomíjejí skutečnost, že obsah těchto látek v ostatních „santalových“ olejích se pohybuje od nízkých po neznatelné. Například S. album obsahuje kolem 46 % santalolů, zatímco ve S.spicatum jich najdeme méně než 2 %.

Vůně různých druhů santalového dřeva může být příjemná a může mít vliv na mozek a emoce. To není problém, spíše jsou problematická terapeutická tvrzení. Například jsem našel webové stránky s těmito účinky: „cystitida, zánět nebo blokáda ledvin a močového měchýře, pánevní kongesce a zvětšení prostaty“. Všechna tato a další tvrzení vycházejí z použití indického santalového oleje a to většinou z použití interního. Neexistují žádné důkazy o tom, že lze stejných účinků dosáhnout použitím jiných druhů santalových olejů. Kromě toho prosím berte na vědomí, že většina santalového oleje na trhu není čistý produkt a obsahuje syntetické vonné látky, které nejsou určeny pro vnitřní použití - viz níže.

Udržitelnost výroby:

Východoindický santalový olej: I velcí dodavatelé vůní a přírodních extraktů používají nelegálně získané santalové dřevo z Indie. Až 90 % nabídky se sklízí z několika zbývajících divokých stromů. Na svých webových stránkách o tom samozřejmě nic neříkají, ale kriminální aktivity jsou hlavním zdrojem pravého indického santalového oleje. Pašování santalového dřeva v Indii podstatně vzrostlo; v dubnu 2015 indická policie zabila 20 údajných pašeráků počas jediné operace.

Jsou zde i snahy o zvýšení indické produkce zakládáním plantáží. Tvrdí se, že tyto stromy mohou produkovat dostatečné množství oleje už po 15 letech. Zemědělci jsou pobízeni, aby vytvářeli plantáže santalovníku, a vláda snižuje regulaci produkce oleje. Doufejme tedy, že v budoucnu budeme mít opět etický přísun tohoto esenciálního oleje.

Australský santalový olej pochází hlavně z divoce rostoucích stromů. I když se tvrdí, že místo pokácených stromu se vysazují nové sazenice, není zdaleka jisté, jak je o tyto sazenice pečováno ve volné přírodě. Většina z nich se nachází v obtížně přístupném nerovném terénu a nevíme, zda jsou rostliny chráněny před pasoucími se zvířaty nebo škůdci a zda jsou během zakořenění zalévány. Stromům na plantážích trvá mnoho let, než se stanou ekonomicky efektivním zdrojem oleje. Kromě toho byla v Austrálii hlášena nelegální těžba, včetně prokázané spoluúčasti vládních úředníků. AAP General News (Austrálie) 18. listopadu (2002).

Případy, kdy došlo ke krádeži stovek tun santalového dřeva ze státem vlastněných pozemků, se dostaly i před soud. Posledním z nich byl případ Stephena Darleyho, ředitele společnosti AustOils Pty Ltd. V objektech, které měl pod kontrolou, se našlo padesát tun ukradeného santalového dřeva a v jeho palírně se nacházelo 200 tun vedlejšího produktu santalového dřeva. V roce 2018 byl za to odsouzen na dva roky.

Plantáže druhu Santalum album byly vytvořeny v oblasti řeky Ord v západní Austrálii, ale konečné výnosy se zdají nespolehlivé a může trvat až 40 let, než dosáhnou plné produkce. Kromě toho nekalé obchodní praktiky neposkytují pěstitelům jistotu do budoucnosti.

Vanuatu: Většina jejich santalového oleje pochází z divokých stromů S. austrocaledonicum. Existuje program výsadby sazenic, kterými se nahrazují pokácené vzrostlé stromy, ale může trvat generaci nebo více, než budou tyto stromy komerčně využity. Mezitím je nevyhnutelné, že divoké stromy budou stále vzácnější.

Dřevo se na hlavní ostrov dováží z okolních oblastí, jako je Nová Kaledonie. Ve Vanuatu Daily Post, 18. února 2017, je zpráva o možném obcházení celních předpisu u 6 kontejnerů santalového dřeva. Menší objemy oleje pocházejí z jiných ostrovů, kde se kácejí divoké stromy, ale kvalita těchto olejů je extrémně proměnlivá, protože jde o směs vyrobenou z vysušeného a čerstvého dřeva.

Hodně výzkumu se věnovalo zakládání plantáží santalového dřeva ve skupině ostrovů na Vanuatu, ale kdy budou tyto plantáže produkovat kvalitní olej, není v tuto chvíli jasné.

Indonéské santalové dřevo: Oblast zasažená masivním odlesňováním kvůli nezákonné těžbě dřeva a endemické korupci. Požáry lesů pokryly stovky kilometrů kouřem, který se dostal i do sousedních zemí a způsobil problémy s dýcháním. Palírny vědomě přijaly tuny pašovaného santalového dřeva. Je pravděpodobnéže v Indonésii stromy santalovníku úplně vyhynou. Vedlejším efektem nelegální těžby dřeva je také ničení domorodé flóry, která pravděpodobně zahrnuje důležité léčivé rostliny, jakož i snižování stavů divoké zvěře.

Santalovníky z Nové Guineje: Již v roce 2008 společnost Cropwatch uvedla, že „v současné době je na trhu velmi málo, pokud vůbec nějaký santalový olej z východní Indie, a i to malé množství je prakticky vždy znehodnoceno přísadami“.

Havajské santalové dřevo: Tyto stromy mají chráněný status, protože byly téměř vyhubeny během 19. století, kdy bylo vyvezeno obrovské množství dřeva. Také kácení lesů pro zemědělství i nadále snížilo jejich porosty na několik malých hájů v izolovaných oblastech. Na havajských ostrovech rostou nejméně 4 druhy. Část oleje se prodává turistům a tvrdí se, že pochází z mrtvých stromů. Probíhají další snahy o obnovení populace santalovníku na havajských ostrovech.

Čínské santalové dřevo: Bylo provedeno mnoho výzkumů o aspektech pěstování santalovníku v Číně. V době psaní tohoto článku však není na trhu žádný čínský santalový olej. Na druhou stranu Čína dováží obrovské množství dřeva z jiných zemí, včetně santalového. Pokud tedy náhodou najdete čínského obchodníka nabízejícího santalový olej, určitě nepochází z čínských stromů.

Syntetické nebo polosyntetické oleje ze santalového dřeva. Existuje řada obchodních společností nabízejících různé náhražky santalového oleje - jejich hlavními klienty jsou výrobci parfémů a kosmetiky. Nemyslete si, že tyto produkty někdy neskončí v aromaterapii, protože se to děje. Níže jsou uvedeny příklady popisů od dodavatelů vonných látek:

"Použití: Vynikající náhražka santalového oleje, mnohem silnější a trvanlivější než přírodní olej. Tento základ se skládá z 22 ingrediencí včetně 5 přírodních látek, z nichž jednou je santalovník z Vanuatu. “

"Použití: Tento základ je syntetický santalový olej. Napodobuje mimořádně jemnou, silnou, bohatou a sladkou vůni santalového dřeva. Je to komplexní směs přírodních a patentovaných aromatických látek, včetně esenciálních olejů, ale neobsahuje santalový olej. Lze jej použít stejným způsobem a ve stejném poměru jako originální přírodní olej.“

"Použití: Toto je levnější náhražka santalového oleje. Dobře odráží vůni přírodního santalového dřeva. Je to komplexní směs patentovaných aromatických látek a neobsahuje santalový olej.

Dokonce i indičtí obchodníci prodávají „santalový olej z Mysore“, přesto když člověk prozkoumá jeho původ, je deklarován jako „přírodně identický“. To znamená, že olej není 100% olej z Mysore a může obsahovat syntetické vonné chemické látky.

Souhrn:

Kvůli potenciálně vysokým výdělkům se mnoho zemí snaží založit plantáže santalovníku, některé byly úspěšné, jiné ne. Pro budoucnost však vypadá slibně, že olej bude opět získávaný udržitelným způsobem. Prozatím bych se raději vyhnul použití jakéhokoli santalového oleje kvůli výše uvedeným faktorům. Pokud nemáte svůj vlastní GLC přístroj, nemáte tušení, co nakupujete. Ponecháme-li prozatím etické problémy stranou, vyvolává to mnoho otázek ohledně bezpečnosti používání těchto olejů na pokožku a samozřejmě interní použití santalového oleje není doporučeno.

K etickým otázkám - vždy jsem si myslel, že aromaterapeuté by měli být laskaví a ohleduplní lidé - možná jsem se ale mýlil, protože jejich poptávka po santalovém oleji podporuje kriminální aktivity a poškozuje vzácné přírodní ekosystémy.

Text: Martin Watt

Zdroj a autorská práva:

© 2018 http://www.aromamedical.org

Martin Watt je vynikající autor, konzultant aromaterapie, učitel, kvalifikovaný fytoterapeut a masér. Specializuje se na aromaterapii a esenciální oleje. Martin zasvětil celé roky bádání v oboru rostlinném lékařství, znovuobjevoval znalosti, které byly pohřbeny v refernčních knihovnách a především se zabýval vyhledáváním vědecké literatury k otázce užití a bezpečnosti esenciálních olejů. Všechny tyto informace použil k vytvoření uznávaných obchodních referenčních příruček a výukových materiálů. Martin je proslulý tím, že odmítá mýty v aromaterapii.

Další články
Pančování esenciálních olejů - kapitola 2.
Pančování esenciálních olejů - kapitola 2.
Někdy k odhalení pančování nestačí jen plynový chromatogram/hmotnostní spektrometrie. Jsou případy, kdy hlavní složka oleje nemá žádné tzv. enantiomery a stejná složka je dostupná komerčně v syntetick...

Esenciální oleje během těhotenství
Esenciální oleje během těhotenství
Esenciální oleje během těhotenství Odhalené mýty & některá fakta  Martin Watt 2013 rozšířená verze květen 2014   Několik mladých žen mi na toto téma emailovalo. Obávaly se účinků na dít...

Temná strana esenciálních olejů
Temná strana esenciálních olejů
Toto je příběh Stacey. Jedné z mnoha, která si ještě dlouhou dobu ponese následky díky aplikaci neředěných olejů na kůži včetně vnitřního užívání. Tento příběh je o nezodpovědnosti lidí k životu, honb...