• Datum: 17. července 2017
  • Zobrazeno: 5021x

 

Autor: Robert Tisserand


Vyhledávač Google  “Vyhnout se vysokým dávkám levandulového oleje během těhotenství, protože je to děložní stimulant,” vyhledá na 10 500 odkazů, aniž by vám řekly, co jsou vysoké dávky.  (Ano, kontroloval jsem každý z nich). Další odkazy na Googlu ohledně levandule v těhotenství zahrnují:

“Levandule je děložní stimulant” - 15 800 odkazů

“Levandule je emenagogum” (upravuje nepravidelnou menstruaci) - 106 000 odkazů

“Levanduli se měli vyhnout v I. trimestru” - 191 000 odkazů 

Je zřejmé, že existují určité obavy ohledně bezpečnosti levandulového oleje v průběhu těhotenství, přestože jsou tam také odkazy na stránky, kde nejsou žádné zmínky o tom“ že by byl na seznamu “neužívat v těhotenství.” - Ve skutečnosti na takových seznamech je jen zřídka a mnoho stránek uvádí, že je naopak bezpečný.

 Objevují se následující bezpečností otázky jako:    

• Je levandulový olej menstruační stimulant?

• Je levandulový olej děložní stimulant?

• V případě, že ano, jaká je prahová dávka?

• Je levandulový olej bezpečný v těhotenství?

Konkrétní rizika, která by se vztahovala k prvnímu trimestru jsou (a) zvýšené riziko potratu a (b) riziko malformace plodu. Nicméně, tato rizika nemizí po třech měsících, a tak omezit vyhýbání se toxické látce v prvním trimestru má smysl pouze tehdy, pokud existují důkazy na podporu tohoto tvrzení.  Ale je vůbec levandulový olej toxický pro plod?   

Emenagogum, neboli menstruační stimulant, buď může přímo způsobovat děložní stahy, nebo stimulovat produkci hormonů. Bartram (1995) definuje emenagogum jako “Náhražky rostlinných hormonů, které stimulují hypofýzu k větší produkci gonadotropních hormonů. Byliny, které iniciují a podporují menstruaci. Většina z nich jsou děložní tonika a stimulanty pro obnovení normální funkce ženského reprodukčního systému. V těhotenství se neužívají, kromě případů, kdy má lékař pádný důvod k tomu, aby je používal v průběhu prvních několika týdnů.” Bartram uvádí seznam 54 bylin, ale levandule mezi nimi není.   

Základní složka

Levandule

Levandule spika

Linalol

31 %

35 %

Linalyl acetat

38 %

nepatrné množství

1,8 Cineol

0.8%

31,5 %

Kafr

0.2%

17 %


Absence levandule v Bartramově seznamu není překvapením, protože není v tradičním pojetí považována za bylinu, které bychom se měli v těhotenství vyhnout, nebo za děložní stimulant. Culpeper (1652) řekl že “levandule……podporuje periodu u žen, “ tedy stimuluje menstruaci, ale týkalo se to levandule spike, ne levandule pravé. Text Dr. Jeana Valneta odkazuje na levandulový olej jako na emenagogum, bez omezení na vnitřní použití a neudává žádné kontraindikace v těhotenství. Lawless (1992) také uvádí levandulový olej jako emenagogum, kde není omezen na vnitřní použití a podobně se neuvádějí žádné kontraindikace v těhotenství. Franchomme a Pénöel (1990) neudávají žádné kontraindikace pro levandulový olej a nezmiňují se ani o menstruační stimulaci, ale uvádějí, že má protispasmodické účinky. Látka, která působí proti křečím je účinná proti menstruačním bolestem, a tudíž nevyvolává menstruaci.

Davis (1999) řekla, že levandulový olej pomáhá “ upravovat……nedostatečnou menstruaci” a  je třeba se mu vyhnout v prvním trimestru. Zdá se pravděpodobné, že Davis převzala Valnetovo použití jakožto “emenagogum” a že její zmínka o vyloučení v prvním trimestru je domněnkou z její strany.  Tiran (2000) uvádí, že levandulový olej “obsahuje malé množství ketonu kafru, který může být emenagogum” a že “by se měl používat s opatrností v rané fázi těhotenství.”  Ve skutečnosti je množství kafru v pravém levandulovém oleji velmi malé a kafr představuje riziko v těhotenství pouze ve velkých dávkách (viz níže).

Bezpečnostní texty k bylinám

Tři texty, zabývající se bezpečností bylin ukazují, že květy levandule jsou pro použití v těhotenství bezpečné a jeden z nich pojednává o esenciálním oleji. (Mluvím o textech, které mám k dispozici - mohou existovat i další, které došly k rozdílným závěrům). Mc Guffin a kol. (1997) zařadil květy levandule do „I. třídy“, což znamená obecně bezpečné použití, bez kontraindikací v době těhotenství nebo kojení. To se vztahuje na tyto druhy: Lavandula angustifolia (levandule pravá), Lavandula latifolia (levandule spika), Lavandula stoechas (Španělská levandule) a L x intermedia (lavandin). Mills a Bone (2005) uvádějí, že používání květů (L. angustifolia a L. spica) je slučitelné s kojením a bezpečné v těhotenství: “Žádný nárůst malformací nebo jiných škodlivých účinků na plod u omezeného užívání u žen.” 

Německá Commission E Monograph u levandule uvádí: L. angustifolia, jak květ, tak silice jsou oficiálně „schválené“ a bez vedlejších účinků či kontraindikací. To zahrnuje i vnitřní užití v dávkování 1-4 kapky (20-80 mg) esenciálního oleje v denní dávce (Blumenthal a kol. 1998). Commission E Monographs je obecně považována za nejspolehlivější zdroj informací o bezpečnosti rostlinných přípravků.

Co ukazují výzkumy

Kafr není ani reprodukčně toxický, ani nezpůsobuje potrat, s výjimkou smrtelných dávek, kdy smrtelná dávka pro člověka je přibližně 200 mg/kg. Při ústním podávání březím potkanům v dávce 1000 mg/kg / den, nebo březím králíkům v dávce 681 mg / den (Leuschner 1997) nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na plod. Tato netoxická dávka pro králíka je ekvivalentní dávce 48 g pro dospělého člověka a člověk by musel požít 24 kg levandulového oleje k dosažení takového množství kafru. Proto kafr v levandulovém oleji nepředstavuje žádné riziko.

Linalol není reprodukčně toxický. Když byl podán žaludeční sondou březím potkanům v dávce 250, 500, nebo 1000 mg/kg / den, v gestačních dnech 7-17 (délka těhotenství od začátku oplodnění pozn. překl) nedošlo ani k otravě plodu, ani k nežádoucímu ovlivnění jeho vývoje, a to při jakékoli z dávek (Politano a kol. 2008). Vysoká dávka je ekvivalentní dávce 70 g linalolu pro dospělého člověka, jinými slovy přibližně 200 g levandulového oleje. Linalylacetát nebyl na zvířatech testován pro reprodukční toxicitu.

Výzkumy ukazují, že levandulový olej (L. angustifolia) není děložním stimulantem. Při použití na izolované krysí děloze snižuje kontrakce (Lis Balchin and Hart 1999). A navíc nemá žádné zjevné nežádoucí účinky během porodu. Levandulový olej byl jedním z deseti esenciálních olejů nabízený 8058 ženám v 8-leté studii na John Radcliffe Hospital v Oxfordu ve Velké Británii. Použití aromaterapie, jak se ukázalo, snižovala potřebu léků proti bolesti. Během let, kdy studie probíhala, se snížilo užití pethidinu (lék proti bolesti na bázi opia, pozn. překl.) z 6% na 0,2% žen, které se studie účastnily (Burns et al 2000).

V jedné z in vitro studií bylo objeveno, že levandulový olej má velmi slabou estrogenní aktivitu na rakovinné buňky MCF-7, způsobující rakovinu prsu (Henley a kol. 2007). Nicméně, není zde žádný důkaz, že levandulový olej má nepříznivé účinky na lidskou hormonální aktivitu. V další studii in vitro, levandulový olej zpomalil (inhiboval) růst MCF-7 buněk (Mu a kol.2010), což naznačuje, že i když se olej může vázat na receptory estrogenu v těle, nenapodobuje jeho činnost a tím pádem ani nestimuluje jeho produkci.

Závěry

Prokázání bezpečnosti v těhotenství je vždy výzvou, ale vše nasvědčuje tomu, že levandulový olej je naprosto bezpečný. Rozhodně není děložní stimulant (povzbuzující) - v jakékoli dávce. On line odkazy ohledně působení levandulového oleje jako děložního stimulantu pocházejí, podle všeho, z několika knih (pravděpodobně s tím začal Valnet v roce 1964), které jej popisují jako emmenagogum na základě povzbuzujícího účinku na dělohu a tím vyvozeného předpokladu, že může levandulový olej představovat riziko potratu v těhotenství. Nicméně, není žádný důkaz pro to, že by květy levandule nebo levandulový olej stimulovaly menstruaci. Takto se tvoří mýty. Jsem si jistý, že Patricia Davis cítila, že její opatrnost byla opodstatněná, ale s odstupem času vidíme, že to byla přehnaná reakce. Chybovat v otázce bezpečnosti má své nevýhody - vytváří to strach, pochybnosti a zmatek.

Konečně …při hledání na internetu pro údajné nebezpečí levandulového oleje v těhotenství, jsem narazil na toto doporučení na stránce Vitamins and Health Supplements Guide (Průvodce vitamíny a doplňky stravy): „Těhotné a kojící ženy, by se měly vyhnout použití levandule, neboť se jedná o děložní stimulant.” Jak to, že kojící ženy také? Tady mi uniká logika. Po porodu by si ženy jistě spíš přály, aby se jejich děloha stáhla do normální velikosti. (I když levandulový olej nic takového nezpůsobuje).

Se svolením autora přeložila Česká aromaterapeutická společnost

Zdroj: http://roberttisserand.com/2011/07/lavender-oil-and-pregnancy/

 


Další články
Pančování esenciálních olejů - kapitola 1.
Pančování esenciálních olejů - kapitola 1.
Obchod s esenciálními oleji se za posledních 100 let rozrostl do neuvěřitelných rozměrů. Esenciální oleje nebo jejich chemické složky jsou nejvíce využívány v parfumerářském, potravinářském, kosmetick...

Přírodní lékárna
Přírodní lékárna
Z návštěvy v Turecku Víc než smyslné vůně Mohu potvrdit, že jakmile vstoupíte na turecký trh, hned vás dostihnou barevné kopce koření. Pestrost bylinek, vůně čajů, vyvolávání obchodníků a cinkání skle...

Krémy proti slunci jsou rakovinotvorný chemický koktejl
Krémy proti slunci jsou rakovinotvorný chemický koktejl
Když se zeptáte na ochranu proti slunci, od běžného člověka, který je nepřetržitě klamán desinformacemi zdravotnických autorit a mainstreamových médii, se dozvíte spoustu bludů. Téměř nic, co uslyšíte...