• Datum: 18. července 2017
  • Zobrazeno: 6697x

 

Pomáda, enfleuráž

Je ve své podstatě nejstarším způsobem získávání vonných látek. Jedná se o jednoduchou metodu, kdy jsou rostliny, nebo jejich části, kladeny do studeného tuku nebo oleje, aby se po určité době uvolnily hodnotné látky. Později se extrakce zdokonalila v tzv. anfleráž (z francouzského slova enfleurage), kdy se na natažené plátno v rámu nebo na sklo rozetřela vrstva tuku a na něj se rozprostřely v jedné vrstvě např. květy pomerančovníku, jasmínu, či jiných, čerstvě nasbíraných květů). Tuk do sebe postupně vstřebával vonné silice. Květy se každý den vyměnily a nakonec se odebral i tuk. Takto vznikla pomáda, která se dříve používala k potírání kůže a vlasů před horkým sluncem.  Aby se dosáhlo žádoucí anfleráže, bylo zapotřebí rozpustit pomádu v lihu a výsledná látka se získala následnou destilací vodní parou.

 

Extrakce rozpouštědlem – konkret, absolut

Extrakce rozpouštědlem je běžná metoda, jak získat co největší množství esenciálního oleje při co nejnižších nákladech. V tomto procesu hraje zásadní roli rozpouštědla - hexan, pentan,  benzen, éter a petroléther, které se používají pro nasycení rostlinným materiálem a aromatických látek.  Tomu říkáme konkret. Konkret se liší nejenom s druhem rostliny, ale také podle použití rozpouštědla. Dále je potřeba odstranit v konkretu vosky, které jsou nežádoucí pro další účelové použití.  Tukové zbytky se odstraní rozmícháním směsi v lihu, poté se směs vymrazí a přefiltruje. Filtrát se dále zpracuje na takzvaný absolut (absolue).

Oproti konkretu je extrakce absolutu méně časově náročná a nemusí se provádět přímo v místě sběru. Absolut neobsahuje alkoholem nerozpustné složky (například vosky), které výsledné aroma potlačují. I když z hlediska nákladů je absolut efektivnější než enfleuráž, extrakce rozpouštědlem má své nevýhody. Ačkoli jsou tyto roztoky cenné pro vonný a parfemářský průmysl, jsou stále více diskutovány dopady na životní prostředí při výrobě, kdy dochází k vysokým únikům hexanu do ovzduší. Samotný hexan je za vysokého tlaku vysoce výbušný a hořlavý. Hexanová extrakce je zatím dominantní metodou separace extraktu z rostlin, vzhledem k  levnější a komerční výrobě, než je extrakce CO2. V neposlední řadě také zůstávají hexanové zbytky přítomny v destilátu a to nezávisle na tom jak dokonale byla hexanová extrakce provedena. Současné standardy EU dovolují hranici 10 částic na milion zbytků rozpouštědla ve finálním roztoku. Tato povolená koncentrace je velmi nízká (0,0001% a méně), nicméně, z terapeutického hlediska je upřednostněn roztok bez jakýchkoliv zbytků rozpouštědla, obzvláště jedná-li se o vnitřní užití.

 

Superkritická extrakce CO2

Superkritická fluidní extrakce (z anglického supercritical fluid extraction SFE) je extrakce látky z tuhého nebo kapalného vzorku v tzv. superkritickém stavu. Obecně je oxid uhličitý (CO2) znám ve formě plynu a v pevném skupenství ve formě suchého ledu. Tekuté skupenství v normálním atmosférickém tlaku neexistuje. Extrakce superkritickým oxidem uhličitým je tedy separační proces, který využívá skutečnosti, že nad teplotu 31 °C (kritickou teplotu) nelze oxid uhličitý dalším zvyšováním tlaku zkapalnit. Vysoce stlačený plyn pak v superkritickém stavu vykazuje mimořádné vlastnosti - s rostoucí hustotou vrůstá totiž schopnost rozpouštět látky. Jde o fyzikální proces, při kterém nedochází k žádné chemické reakci ani k uvolňování tepla.

Tento způsob extrakce je pro aromaterapii velmi důležitý. Při CO2  extrakci se používají nižší teploty než u parovodní destilace, takže se zachovávají i látky citlivé na teplo. Nedochází k problémům se zbytky rozpouštědel (hexan, pentan….) v extrahované látce. Konečný extrakt obsahuje pouze to, co bylo v původním vzorku a nedochází k dalším chemickým reakcím. Tato extrakce je netoxická, nehořlavá, fyziologicky nezávadná metoda, šetrná k životnímu prostředí, při níž nevznikají škodlivé emise. Látky takto extrahované si ponechávají své původní aroma.

 

Reference:

1) Robert Wilson: Complete Guide to Understanding and Using Aromatherapy for Vibrant Health & Beauty, 1995

2) Ron Cuba, Carbon Dioxide Extraction: Aromatherapy Today 4/2009

3) E.Trepková,F.Vonášek: Vůně a parfémy, Maxdorf 1997

4) Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE) http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/files/23/23-extrakce_silic_kminu_pomoci_superkriticke_fluidni_extrakce_(sfe).pdf

5) J.Culík, T.Horák a kol.Superkritická extrakce kapalin-nová progresivní metoda v pivovarské analytice, cast I. – Teoretické základy superkritické extrakce kapalin a příklady jejího využití. Pivovarský ústav Praha, VÚPS, a. s., Lípová 15, 120 44 Praha 5) 2 / Research Institute of Brewing and Malting PLC, Brewing Institute – Prague, Lípová 15, CZ-120 44 Prague 2, e-mail: culik@beerresearch.cz
Ústav analytické chemie AV ČR Brno, Veveří 97, 611 42 Brno / Institute of Analytical Chemistry, Academy of Sciences of Czech Republic, Veveří 97, CZ-611 42 Brno

6) Extrakce silic kmínu pomocí superkritické fluidní extrakce (SFE) http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/files/23/23-extrakce_silic_kminu_pomoci_superkriticke_fluidni_extrakce_(sfe).pdf

7) http://www.flavekotrade.cz/flavekotrade/ciste-prirodni-extrakty-a-oleje/metoda-superkriticke-extrakce.htm


Další články
Pančování esenciálních olejů - kapitola 1.
Pančování esenciálních olejů - kapitola 1.
Obchod s esenciálními oleji se za posledních 100 let rozrostl do neuvěřitelných rozměrů. Esenciální oleje nebo jejich chemické složky jsou nejvíce využívány v parfumerářském, potravinářském, kosmetick...

Levandulový olej v těhotenství
Levandulový olej v těhotenství
Robert Tisserand Vyhledávač Google “Vyhnout se vysokým dávkám levandulového oleje během těhotenství, protože je to děložní stimulant,” vyhledá na 10 500 odkazů, aniž by vám řekly, co jsou vysoké dávky...

Fialové sklo podruhé
Fialové sklo podruhé
K napsání tohoto článku o fialovém skle mne inspirovala odpověď Nobilis Tilia a vlastní zkušenost při nákupu dárku. Slečna prodavačka mi nutila výrobek, o kterém tvrdila, že je lepší, než ostatní, pro...